Ønsker å nå russere i Norge med evangeliet
Ønsker å nå russere i Norge med evangeliet
10 mai 2010
Igor Kuznecov er nå klar til å starte baptistisk arbeid blant russere i Kirkenes. Vi er opptatt av at utflyttede russere ikke skal havne i et åndelig mørke eller vakuum, men finne Gud og hverandre. På bildet er han sammen med Øystein Lode.
Igor Kuznecov er nå klar til å starte baptistisk arbeid blant russere i Kirkenes. Vi er opptatt av at utflyttede russere ikke skal havne i et åndelig mørke eller vakuum, men finne Gud og hverandre. På bildet er han sammen med Øystein Lode. Gjennom en tremåneders periode vil han kartlegge situasjonen og prøve å samle folk til oppbyggelig fellesskap. 9-12. april var nettstedet baptist.no i Murmansk for å besøke Igor og hans menighet. Kall Igor sier at han over en tid har følt et kall til å være misjonær, noe som nå har lagt seg til rette. Han har jobbet en del blant ungdommene i menigheten og er bygningsarbeider av bakgrunn. Foranledningen for hele prosessen var at vi fikk et interessant besøk til Oslo for et års tid siden fra Gennadiy som er bosatt i Praha. Han brenner for å etablere menigheter for utflyttede russere, og det er flere slike baptistkirker i sentrale byer i Europa. Han mente at Kirkenes og Oslo kunne være en mulighet for slik virksomhet i Norge. For virksomhet i Kirkenes hadde han via sitt kontaktnett funnet Igor Kuznecov fra Murmansk som en god mann. Sammen med integrasjonsleder Mette Marie Bommen Øystein Lode initiativ til prosessen her i Norge, og Hermod Bakkevoll samkjører menigheter i Nord Norge til å være med å gi penger til prosjektet. Menighet i Kirkenes? Kirkenes med sine 3300 innbyggere har et boligmarked som er svært presset, og vi strevde lenge med å finne egnet bolig til Igor. Nå ordnet det seg, og Igor flytter over. - Jeg håper det tjener til frelse og fremgang for Guds rike i Kirkenes, og at det kan styrke samarbeidet med baptistene i Russland, oppsummerer Øystein Lode, som er medlem av Baptistamfunnets hovedstyre. - Videre håper vi at de mange inngifte russerne kan få med sine norske ektefeller i et slags multikulturelt fellesskap med Herren i sentrum. Innslaget av russere er såpass stort etter hvert, at stedsnavn og handlesenter nå står med både norsk og russisk tekst. Nå håper vi at evangeliet skal nå ut der i både russisk og norsk språkdrakt, og at vi kan ta del.

Les også

Jeg vil hedre Asbjørn Häger

Baptistpastor Asbjørn Häger jobbet på heltid for Billy Graham-organisasjonen siden rundt 1970 til han ble pensjonist. Han har reist land og strand i hele Norge og vist filmer som er utgitt av organisasjonen. Det som kjennetegnet Asbjørn var hans lidenskapelige brann for å utbre evangeliet.
Les mer

Kristne briter føler seg marginalisert

I en ny undersøkelse mener 67 prosent av de kristne respondentene at det ikke anses akseptabelt i det britiske samfunnet for kristne å dele sin tro med andre slik denne gatepredikanten i gjør i Covent Garden. FOTO: Wikimedia Commons
Les mer

Kjører med bibelvers på panseret

Rallysjåføren Simon Wågø Syversen (24) har plassert «den lille bibel» på kanskje den viktigste sponsorplassen på bilen.
Les mer
1 - 3 av 17
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone