Menighetsplantingene hjelper oss å nå flere mennesker
Menighetsplantingene hjelper oss å nå flere mennesker
19 februar 2013
Inspirerende samling for netteverket av menighetsplantere blant baptistene
Denne uken var nettverket av menighetsplantere tilknyttet baptistsamfunnet samlet til inspirasjon og oppdatering, og for å delta på DAWN-konferansen 2013 på Gardermoen. Av Roger Dahl Det gjøres arbeid i forhold til menighetsplantinger flere steder i vårt kirkesamfunn. Baptistsamfunnet har menighetsplanting som en av sine strategier for å leve opp til målet om å passere 100 menigheter innen 2020. Baptistsamfunnet har siden 1997 tatt opp over 35 nye menigheter, mens en i perioden fra andre verdenskrig til da bare tok opp en håndfull menigheter. Det er også i perioden fra 1997 en har sett at trenden med tilbakegang år for år har snudd. I noen år har det kommet mange innflyttere fra Burma, som allerede var baptister. Det har naturligvis satt vind i seilene og gitt et godt moment. Dette gjelder det å ta vare på, slik at det frotsatt vil være vekst blant norske baptister. For tiden er det arbeid med menighetsplantinger flere steder, blant annet i Oslo, på Lillehammer og Dombås. I forslagene til justerte strategier vil det ligge føringer en registrering om menighetsplanting som innbefatter oppfølging fra Baptistsamfunnet, blant  annet gjennom nettverket, ved besøk og ved kursing i samarbeid med DAWN  Norge. I alle tilfeller av menighetsplantinger hos baptistene har det blitt flere som er med enn det var før, enten det er menigheter som har opplevd splittelse, en bevist har valgt å dele seg, eller en har startet arbeid på nye steder.  Det ble til pinsevennenes lederkonferanse i 2012 presentert en rapport som viste at ved etablering av nye menigheter i en del større byer var det framgang både i de nye menighetene og i dem som hadde vært i byene i mange år.   På bildet er de fleste som deltok på nettverkssamlingen denne uken. F.v. Deltagerne var Terje og Linda Aadne, Mette Marie Bommen, Jemimah (foran) og Joseph Anin, Odd Erling Uv, Peter Ngaidam, Olaug og Jan Sverre Bekkelund, Kari Edskerud, Elsa Uv, Gerd og Olav Gravem. I tillegg deltok Magne Hultgren, Bente Sandtorp, Lise Kyllingstad og Pedro Neves Kiangebeni.

Les også

Glede over ny menighet

Telemark Chin Baptist Church ble tatt opp som ny medlemsmenighet i landsmøtet 2019.
Les mer

Tar ikke gjenvalg

Terje Aadne har varslet hovedstyret at han avslutter tjenesten som generalsekretær sommeren 2020, etter ti år som Baptistsamfunnets leder.
Les mer

Pioner på Kypros

Det er bare et par år siden Kypros, som et av de siste landene i Europa, fikk en egen baptistmenighet, plantet av pastor Anton Balakumar Sinnathamby fra Norge.
Les mer
1 - 3 av 143
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone