Glede over ny menighet
Glede over ny menighet
6 juli 2019
Telemark Chin Baptist Church ble tatt opp som ny medlemsmenighet i landsmøtet 2019.

Av Roger Dahl

Telemark Chin Baptist Church består av innflyttere fra Chin-staten i Burma. De fleste bor i Skien og de andre kommune sør i Telemark.  Menigheten, som ble stiftet 26. januar, har tidligere vært en egen arbeidsgren i Skien Baptistmenighet.

Menigheten har eget kirkebygg og og består av omkring 70 personer. John Tha Cung (nr 2 fra venstre på bildet) er pastor i menigheten. Han har teologisk utdannelse både fra Burma og fra Norge. Menigheten er engasjert også i Norway Christian Chin Federation.

På bildet ønsker generalsekretær Terje Aadne representantene for menigheten velkommen som menighet i Det Norske Baptistsamfunn.

 

Les også

Viktige samtaler

I uken etter landsmøtet i Tromsø (5-7. juli) har VG, Varden og NRK sørget for at samtalen om balansen mellom selvstendighet og forpliktelse og forståelsen av det kristne ekteskapet, har fortsatt, blant annet i sosiale medier.
Les mer

Mæland ble gjenvalgt

Hovedstyreleder Magnar Mæland ble gjenvalgt for et nytt år som hovedstyrets leder.
Les mer

Ønske om å fortsette samtalene

Landsmøtet støtter opp om hovedstyrets linje i saken om samkjønnet ekteskap og muligheten for lederskap.
Les mer
1 - 3 av 108
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone