Tar ikke gjenvalg
Tar ikke gjenvalg
23 april 2019
Terje Aadne har varslet hovedstyret at han avslutter tjenesten som generalsekretær sommeren 2020, etter ti år som Baptistsamfunnets leder.

Av Roger Dahl

– Det har vært et stort privilegium å få være med å lede Det Norske Baptistsamfunn gjennom snart 9 år som generalsekretær, sier Terje Aadne til nettstedet baptist.no, og gleder seg over at kirkesamfunnet har vokst betydelig disse årene. I 2010 var det 84 menigheter og 5621 medlemmer i fullt medlemskap. Nå er det 104 menigheter og 6570 medlemmer.

Begivenhetsrike år
– Jeg har brukt lang tid på å overveie om jeg vil stille som kandidat til valg for en ny periode som generalsekretær fra 2020, både i forhold til ni års tjeneste, gjennomføringen av pågående arbeid og eget liv, fortsetter Terje Aadne i takknemlighet over gode og begivenhetsrike år som generalsekretær, og legger til:

– Jeg er takknemlig for å ha kunnet arbeide med en kompetent og dedikert stab og hovedstyre, som har arbeidet etter beste evne og målbevisst for å skape gode rammer for vekst og videreutvikling av Det Norske Baptistsamfunn. Jeg er takknemlig for hver menighet i vår bevegelse. Det har vært en glede å bli kjent med menigheter fra nord til sør, fra vest til øst. 

Tettere bånd
Baptistsamfunnet har i løpet av disse årene fått et tydeligere flerkulturelt fokus, ønsket om å plante nye menigheter er styrket og fra 2019 har en ansatt menighetsrådgivere, for å styrke nærværet i og binde landets 104 baptistmenigheter tettere sammen.

Aadne understreker at han takker Gud for det gode arbeidet som så mange legger ned for at den lokale menighet skal være en del av vår visjon «et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet».

– Det er mitt håp at den retningen og visjon vi har arbeidet for, har vært med til å styrke våre menigheter og vår bevegelse som baptister, nasjonal og internasjonalt, så vi sammen kan være med på Guds store misjonsoppdrag, som vi er utfordret på i misjonsbefalingen: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Mt 28,18-20.

Les også

Julehilsen fra generalsekretæren

Julen ringes snart inn og vi har gleden av å publisere generalsekretær Bjørn Bjørnøs julehilsen til alle landets baptister!
Les mer

Vil bygge om næringsbygg til kirkesenter

Menigheten Norway Chin Mission Church overtok 31. august en næringseiendom i Lier. Planen er å bygge om slik at menigheten får sin kirke der.
Les mer

Menighetsrådgiverne på tur ...

Helgen 22-24. oktober var menighetsrådgiverne for Østlandet Agnar Sæli og Atle H. Eidem på tur til baptistmenighetene rundt Mjøsa.
Les mer
1 - 3 av 176
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone