Tok opp fire nye menigheter
Tok opp fire nye menigheter
4 juli 2013
Baptistsamfunnet har etter medlemsopptaket i landsmøtet 98 medlemmer
Det fire menighetene, Vest Agder Chin Church i Kvinesdal, Lighthouse International Church of God, Ebeneser Chin Church i Langesund og Bykirka i Lillehammer hadde søkt om medlemsskap. Av Roger Dahl Vest Agder Chin Church i Kvinesdal, Lighthouse International Church of God og Ebeneser Chin Church i Langesund ble tatt opp enstemmig. Med hensyn til Bykirka i Lillehammer ble det som ventet en dialog omkring menighetens vedtekter, der det ble rettet fokus på den nye menighetens demokratiske oppbygningen av menigheten. Denne fant flere av delegatene problematisk. Olaug Bollestad fremmet et forslag om at menigheten også  etter opptak skal ha en dialog med baptistsamfunnet for justeringer av vedtektene, som landsmøtet 2014 blir orientert om. Daglig leder i Ung baptist Roald Zeiffert og pastor Magnar Mæland fra Stavanger var blant dem som talte for opptak med å henvise til mangfoldet som finnes av baptister, der Bykirka i Lillehammer er godt innenfor. Flere delegater uttrykte bekymring omkring stiftelsen av menigheten, som bunnet i en konflikt i Lillehammer Baptistmenighet. Fra Lillehammer Baptistmenighets side ble det uttrykt at prosessen selvfølgelig hadde vært vanskelig, men at de likevel ville ønske den nye menigheten velkommen som en del av fellesskapet, velsigne dem og dele fellesskapet med dem. Avstemningen viste at Bykirka ble ønsket velkommen med et overveldene flertall. Bollestads tilleggsforslag ble også vedtatt.  

Les også

Å være liten betyr ikke at vi er små

Mange av våre migrantmenigheter har stort internasjonalt engasjement.
Les mer

Finnes det migrantmenigheter?

Unge mennesker med migrantforeldre kjenner seg ikke igjen i begrepet.
Les mer

Tar ikke gjenvalg

Terje Aadne har varslet hovedstyret at han avslutter tjenesten som generalsekretær sommeren 2020, etter ti år som Baptistsamfunnets leder.
Les mer
1 - 3 av 77
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone