Å være liten betyr ikke at vi er små
Å være liten betyr ikke at vi er små
9 desember 2019
Mange av våre migrantmenigheter har stort internasjonalt engasjement.

Av Siri D. Fjeldberg

I Espen Thilesen sin artikkel om migrantmenigheter tok han opp selve bruken av ordet migrantmenighet, men også at vi må se på hva menighetene faktisk gjør. Fra utsiden kan det se ut som noen få familier fra en etnisk minoritet møtes en gang i uka for å holde gudstjeneste. Men det er stor sannsynlighet for at det er mer som skjer enn det vi oppfatter.

«85 % av alle Chin-menighetene har egne misjonsprosjekter i hjemlandet», forteller Peter Ngaidam. « De har prosjekter som støtter fattige barns skolegang, noen fokuserer mest på jenter i den forbindelsen. De støtter misjonærer og evangelister og noen støtter bygging av kirker på ulike steder. Det er mye forskjellig. Det er mer vanlig med sosiale prosjekter i hjemlandet enn i lokalsamfunnet i Norge.»

At fokuset ligger på hjemlandet er naturlig med tanke på de sosial forskjellene mellom landene. Men det som også er en vesensforskjell er det europeiske samarbeidet innenfor de etniske gruppene. Den Vietnamesiske Baptistmenigheten i Oslo er et godt eksempel. De driver et stort misjonarbeid i Vietnam, men jobber også med menighetsplanting på tre ulike steder blant vietnamesere i Tyskland.

I noen menigheter finner vi ivrige pastorer eller forstandere som reiser mye. «Jeg reiser reglemessig til både Sverige, Finland og Nederland», forteller Eh Ka Mwee Sein som også er forstander i Setesdal Baptistmenighet. «Det at vi er en liten menighet i Norge betyr ikke at det ikke gjøres et stort og viktig arbeid for Gud.»

Peter Ngaidam forteller også om et nært samarbeid blant Chin-folk i Europa. «Det blir arrangert felles ungdomskonferanser hvert år. En er en Youth Camp med fokus på Bibel og evangelisering og en har fokus på sport og kultur. I tillegg er det jevnlige møter for ledere hvor man snakker om felles internasjonalt misjonsarbeid.»

Illustrasjonsbilde fra en av Peter Ngaidams turer til hjemlandet, der formidling av hjelp og støtte fra "landsmenn" i Norge er en viktig oppgave. Foto: DNB

Les også

Fullt hus på MG-forum

MG står for multikulturell generasjon. Visjonen og misjonen er: «Cultivating the next multicultural generation and desciples»
Les mer

Slik kan kirken bidra i arbeidet mot rasisme

«Det viktigste jeg kan si er at det finnes rasisme i Norge», sier Temesgen Kahsay.
Les mer

Slik tilpasset de seg den norske kulturen

Med oppvekst henholdsvis i jungelen i Kongo og i en flyktningleir i Thailand ble overgangen til norsk ungdomskultur stor for Arnhild Sommer Edvardsen og Sheeku Sher Ahpahtoo.
Les mer
1 - 3 av 11

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone