Viktige årstall i norsk baptisthistorie
Viktige årstall i norsk baptisthistorie
11 desember 2014
Baptistenes nærvær i Norge strekker seg mer enn 150 år tilbake, og mye har skjedd disse årene. Noen av de viktige begivenhetene har vi trukket fram i årstallslisten.

Bildet viser Rymkers hjem i Zimmermannsgården i Porsgrunn, der den første menigheten ble stiftet i 1860.

Av Roger Dahl

1842: Enoch Richard Haftorsen Svee, den første norske baptist vi vet om. Han ble døpt i København, og kom etter det til Orkdal, der han begynte å forkynne. Dessverre døde han kort tid senere, og det finnes ingen spor etter hans virksomhet.

1857: Den forhenværende sjømann, Frederick L. Rymker fra Danmark begynner å arbeide i Norge som predikant og kolportør, utsendt av amerikanske baptister.

1858: Carl Gundersen Kongerød, er den første som blir døpt av baptister i Norge, utført av Frederick L. Rymker i Porsgrunnselven 1. juledag. Det måtte hugges hull i isen med øks.

1860: Baptistmenigheten Porsgrunn og Solum blir som den første norske baptistmenighet stiftet i Rymkers hjem i Zimmermannsgården i Porsgrunn 22. april. Menigheten hadde ved starten åtte medlemmer. Det er nåværende Skien Baptistmenighet.

1877: Første landsomfattende konferanse for baptister holdt i Bergen. I år inviteres det til det 108. landsmøtet og sommerfest i Skien.

1878: Predikantforeningen “Adelfia” blir stiftet.

1879: De Norske Baptisters Union, nå Det Norske Baptistsamfunn dannes under første ordinære årskonferanse, som finner sted i Trondheim. Ni menigheter med til sammen 492 medlemmer går inn. Kirkesamfunnet har i år 84 menigheter og 5619 medlemmer.

1880: Regulær utgivelse av Unions-Banneret begynner. Bladet som raskt skiftet navn til Banneret gis ut som magasinet Baptist.no fra høsten 2009.

1910: Baptistenes Misjonsskole blir etablert. Skolen, som senere skiftet navn til Baptistenes Teologiske Seminar har utdannet 100vis av forkynnere. I dag føres tradisjonen videre med Høyskolen for Ledelse og Teologi, som eies i fellesskap med norske pinsevenner.

1915: Landsmøtet vedtar å etablere eget misjonsarbeid. Bernhard Aalbu kalles som misjonær, men må på grunn av verdenskrigen utsette sin utreise til 1918.

1916: De Norske Baptisters Kvinneforbund blir stiftet.    

1920: Norske baptister bestemmer seg for å etablere eget misjonsarbeid i Bas-Uéle i Belgisk Kongo, det nåværende Kongo. Bernhard Aalbu har arbeidet i området et par år etter at han i 1918 kom til Kongo. Frithjov Iversen kom ut som den andre norske misjonæren.

1922: Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund blir stiftet i Trondheim

1947: Den Skandinaviske Sjømannsmisjon starter i San Francisco, USA. Arbeidet blir i dag videreført gjennom Foreign Seafarers Ministry i havneområdet Oakland utenfor San Francisco.  

1958: Skolesenteret på Stabekk innvies. Baptistenes Teologiske Seminar flytter dit fra Oslo, og Holtet Kristelige Ungdomsskole, nå Holtekilen Folkehøgskole, starter.    

1978: Baptistenes Teologiske Seminar flytter inn i nybygg på skolesenteret. Holtekilen Folkehøgskole bygger ut sin del av senteret.  

1982: Det Norske Baptistsamfunns landsmøte gjør prinsippvedtak om utvidelse av misjonsengasjementet til å omfatte flere land enn Kongo.  

1984: De første misjonærer fra Det Norske Baptistsamfunn sendes til Nepal. Siden har det blitt sendt misjonærer til Thailand, Kamerun og Sierra Leone, og det har vært rettet misjonsengasjement mot Vietnam, Burma og India.    

1994: Det Norske Baptistsamfunn arrangerer konferanse for European Baptist Federation i OL-hallene på Lillehammer.  

1996: De første skritt ut på Internett tas. Nettstedet baptist.no blir etablert. Nettstedet fikk i 2016 sin femte fornyelse.  

2001: De første minoritetsspråklige menighetene tas opp som medlemmer foruten engelskspråklige North Sea Baptist Church som kom med i 1972.

2003: De første flyktningene fra Burma tok kontakt med Det Norske Baptistsamfunn.    

Les også

100 år med misjonsvirksomhet i Kongo

12.-13. september ble misjonsjubileet feiret med glimt fra historien og visjoner for arbeidet framover. Opptak fra feiringen er nå tilgjengelig på nett.
Les mer

Stolt historie

For 160 år siden ble den første norske baptistmenigheten stiftet. Til 150 årsmarkeringen lagde vi film som vi gjerne deler på nytt!
Les mer

Tverrkirkelig samarbeid i fasteaksjonen

Dagfinn Høybråten oppfordrer alle menigheter, på tvers av kirkesamfunn, til å samarbeide om Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, og får et rungende ja fra Baptistkirka og Den norske kirke i Skien.
Les mer
1 - 3 av 113
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone