En andøyværing ser tilbake på et interessant liv i diplomatiet
En andøyværing ser tilbake på et interessant liv i diplomatiet
12 februar 2021
Han ble født på Andenes, hvor han bodde i et år, før han og foreldrene flyttet til Drammen. Som pensjonert diplomat ser Arman Aardal tilbake på et spennende liv i Norges tjeneste.

Av Frank Einar Hansen

Foreldrene Camilla og Elias Aardal, som var pastorpar i baptistkirken på Andenes, flyttet til Drammen for å overta tilsvarende stilling der.. Arman Aardal var ofte på Andenes i sin barndom, hos besteforeldrene Valborg og Olaf Strand.

-Selv om jeg i godt voksen alder ser at jeg kun hadde mitt første leveår på Andenes, våger jeg å kalle meg andøyværing. Det er jo der jeg ble født. Jeg var ofte på Andenes, når mine besteforeldre levde, og da lærte jeg at jeg var en del av den store Strand-slekta på Andenes. Mine oldeforeldre på Strandsiden var Emilie og Rasmus Strand. Også på bestemor Valborgs side er det flere slektninger på Andøya, sier Arman Aardal

Diplomat og ambassadør

Arman Aardal valgte tidlig å utdanne seg for en diplomatisk karriere, og tok sin utdannelse i USA. Der studerte han statsvitenskap, og tok en Master-grad ved Georgetown University i hovedstaden, Washington DC. Målet var å søke på aspirantkurset til Utenrikstjenesten.

Det førte til mange og svært spennende oppgaver innenfor diplomatiet, både i Norge og ved FN-delegasjonen i New York og flere land i Afrika.Den første diplomatiske jobben ble ved ambassaden i Kenya, hvor han også fikk spesialansvar for Uganda og Etiopia. Noe senere ble han også utnevnt til ambassadør i Eritrea, hvor han arbeidet i flere år. Det ble år med mange spennende og utfordrende oppgaver, og i flere tilfeller med livet som innsats.

Arbeidet med den såkalte Gro-rapporten

Arman Aardal var sterkt engasjert i diplomatisk arbeid i Afrika, men fikk også andre oppgaver av stor internasjonal betydning. Blant annet ble det et nært samarbeid med Gro Harlem Brundtland, og en av hans oppgaver ble å medvirke til «penneføring» av Brundtland-rapporten om bærekraftig utvikling.

I boken gir han for øvrig mye ros til Gros formidable innsats på dette feltet.

Det måtte bli bok

En andøyværing ser tilbake på et interessant liv i diplomatiet

Som pensjonist har Arman bosatt seg i Vestby. I flere år arbeidet han med tanken om å skrive en bok, og etter mange oppfordringer valgte han å gjøre det. Resultatet ble boken «Diplomatiet fra Innsiden»

Boken er langtfra noen oppramsing av diplomatiske aktiviteter. Den er mer en bekreftelse på at Øystein Sundes sang om «ambassadøren og ambassadøra» er en parodi på hva diplomatlivet egentlig byr på av utfordringer.

Spennende og tøffe tider

-Da min tjeneste som ambassadør i Eritrea, med base i Asmara, ble avsluttet, viste det seg at påkjenningene var så store at jeg egentlig burde hatt psykologisk hjelp. Noen sider ved arbeidet er nemlig hemmelig, og kan ikke deles med andre – noe som i seg selv er en påkjenning, sier Aardal

Boka forteller om ansvarsfulle oppgaver, hvor noen var med livet som innsats.

Arman Aardal stod midt i krisen da den diplomatiske forbindelsen mellom Kenya og Norge ble brutt i 1990 – noe som betegnes som en dramatisk begivenhet i norsk historie. Han ble igjen i Kenya – selv om forbindelsen var brutt, og det ble en tøff periode. I hele fire år fungerte han som leder av Norges delegasjon akkreditert, eller anmeldt, til FN-organisasjonene i Nairobi. Oppgaven var å ivareta kontakten mellom Norge og disse organisasjonene.

Nær venn og støttespiller for Nobelprisvinner

Han ble en nær venn av Nobelprisvinneren Wangari Maathai, som døde for noen år siden. Hennes innsats for barn og unge, kvinners rettigheter, likeverd og respekt, ble noe Aardal også ble svært engasjert i. Hun skrev for øvrig forordet i boka. Maathai omtalte flere ganger Aardal som sin livspolise.

Etter et brutalt overfall på Maathai, ble hun sterkt skadet. Da Aardal skulle besøke henne på sykehuset ble han forsøkt stanset av sikkerhetsvakter. De klarte å rive opp deler av dressen hans, men ikke stanse ham. Han var for øvrig den eneste diplomaten og eneste hvite som besøke henne der.

Boka forteller også om samtaler og samarbeid med mange kjente personer, som for eksempel tildligere sjef for Verdensbanken og tidligere forsvarsminister Robert McNamara i Kennedys presidentperiode. Kennedys taleskriver Ted Sorensen, ble også et interessant bekjentskap og samtalepartner.

Mer enn diplomatisk arbeid

Oppholdet i Afrika ble noe mer enn diplomatisk arbeid. Tilfeldigheter førte til et sterkt engasjement for barn og unge, som stod uten gode tilbud.

Du regner vel med å tjene noen kroner på denne boken?

-Jeg personlig vil ikke ha noen fortjeneste. Alt av overskuddet fra boksalget går til ungdomsklubben MYSA ( Mathare Youth Sports Associaton)) i slummen i Nairobi. Organisasjonen er drevet av de unge selv, og hvert år er cirka 30.000 ungdommer engasjert i ulike aktiviteter. Den er uten tvil den best drevne, mest demokratiske og helt unik på det afrikanske kontinentet. Det er en nasjonal støtteforening i Norge, og lokale foreninger i Brummundal, Søgne og på Sotra.

Boken kan bestilles hos forfatteren

Deler av tiden går blant annet med til foredrag om sin tjeneste i diplomatiet, litt arbeid for Mysa, m.m. Så snart han har anledning går turen til Oppdalstraktene, hvor han nyter tilværelsen på familiehytta, og driver fiske i Skarvatnet.

Aardals ønske er også at boka skal inspirere unge mennesker til tjeneste i Norges utenrikstjeneste.

Les også

Høstnummeret i trykken

Den tredje utgaven av Distriktsnytt i 2023 er nå i trykken. Gled deg over mange positive nyheter og inspirerende lesning fra vår nordligste landsdel.
Les mer

Rundet 100 år med stil

Gunvor Jacobsen fra Andenes rundet 100 år med todagers feiring 10. og 11. november.
Les mer

Faren var fisker og sønnens store helt

Frank Einar Hansen snakker i podcasten Fiskeribølgen om drømmen om å bli fisker som ble knust av sjøsjuken, om fiskerene i baptistmenigheten på Andenes og om oppveksten i fiskeværet. (Foto: Ivar Hjelvik)
Les mer
1 - 3 av 181
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone