Vandring med hvilepuls
Vandring med hvilepuls
17 november 2014
Bønn er en av bærebjelkene i vårt arbeid Vi har o bønnenettverk, og for å styrke bønnetjenesten og engasjementet ytterligere tilbyr vi seminarer med bønneleder Bjørn Olav Hansen.
Bønn er en av bærebjelkene i vårt arbeid både felles og lokalt. Vi har opprettet et eget bønnenettverk, og for å styrke bønnetjenesten og engasjementet ytterligere tilbyr vi også seminarer med vår bønneleder Bjørn Olav Hansen.  Se www.baptist.no/bonn for mer informasjon.  Mange sliter med å finne tid til å be og mange kjenner på dårlig samvittighet for at de skulle ha bedt mer. Andre er usikre på hvordan de skal be. Hvordan skal de forholde seg til at Gud av og til kjennes taus og så langt borte?
Disse - og flere andre aktuelle problemstillinger knyttet til det personlige bønnelivet - tas opp i et dagsseminar med tittelen: Vandring med hvilepuls.
Dagsseminaret tilbys din menighet våren 2015. Foredragsholder er Bjørn Olav Hansen, innviet pastor i Det Norske Baptistsamfunn, og initiativtager til Nasjonalt Bønneråd, et forum for de fleste bønnenettverkene i Norge. Bjørn Olav leder også Baptistenes bønnefellesskap, og er en mye benyttet taler og foredragsholder i inn og utland. Han har holdt seminarer om det personlige bønnelivet på Oase, og for praktikumstudentene ved Frikirkens teologiske seminar, for studentene ved Høyskolen for ledelse og teologi og for pastorene i Det norske baptistsamfunn. Han hadde også et seminar på Sommerfesten i år. Han har skrevet en rekke bøker om bønn, og leder i dag Kristi himmelfartskapellet, som er en økumenisk bønnekapell. Her feires det en gudstjeneste med røtter tilbake til den første kristne tiden, hver torsdag.
Seminaret er ment å gi praktisk hjelp og oppmuntring til den enkeltes personlige bønneliv. Her er ingen undervisning om 'skippertak' eller krav, men om hvordan man kan oppleve Guds nærvær i hverdagen.
Praktiske opplysninger:
Dere kan selv velge hvilken dag som passer best for dere, men på grunn av reise vil det beste alternativet for Bjørn Olav, at man legger opp til seminaret på en lørdag. Varighet: 4 timer. Legg opp til en god spisepause, og la gjerne folk ta med seg en matpakke, så deler vi måltidsfellesskap uten at det blir for mye som skal organiseres. Seminaret kan kombineres med gudstjenesten søndag formiddag, hvor Bjørn Olav kan tale over emnet: Når Gud blir taus - eller lovsangene som lyder i natten, eller et annet aktuelt tema.
Pris: Vanlig møtehonorar + reiseutgifter.
Utgiftene kan dekkes inn ved seminaravgift.
Ønsker du et slikt seminar i din menighet? Ta kontakt direkte med Bjørn Olav på bjornolav58@gmail.com eller via mobiltelefon 90525875

Les også

Millionbeløp på vei til nødlidende i Myanmar

Mens stadig flere mister livet i protestene mot kuppmakerne i Myanmar, samles det inn millioner til landet blant norske baptister. De har også satt i gang en bønneaksjon.
Les mer

Vi ber!

Vår bønneleder Bjørn Olav Hansen har tatt initiativ til å omslutte Myanmar med land og folk i bønn.
Les mer

Militærkupp i Myanmar

"Akkurat nå kan vi bare be", oppfordrer Peter Ngaidam, integrasjonspastor i baptistsamfunnet.
Les mer
1 - 3 av 31
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone