Feiret 60-årsjubileum for Sandom retreatsenter
Feiret 60-årsjubileum for Sandom retreatsenter
13 mai 2015
Pastor Steinar Botten tok menigheten med seg til jubileumsfeiringen av retreatsenteret, som er på eiendommen der Bottenfamilien bodde.

 Av Roger Dahl

Det er 60 år siden den første retreaten var på Sandom, som tidligere var et lite gårdsbruk klemt mellom Lomskollen og Ottaelva. Her bodde fjellbonden Fredrik Botten, av mange kjent som bedemannen, som livet ut fikk stå i en spesiell forbønnstjeneste, og vitnesbyrdene om Guds under rundt Fredrik Botten forbønnstjeneste er lang. For 60 år siden ble han etter bønn overbevist om å selge gårdsbruket, han og familien hadde flyttet fra noen år tidligere, til retreatsenter.

Linjer
Det går en linje tilbake på Sandom retreatsenter, til fjellbonden som bodde der med kone og seks barn. Som erfarte Guds kraft og Guds under i sitt og familiens liv, og i mange andre sammenhenger.  Noe han selv har fortalt om i boka Filadelfiaforlaget ga ut om han på slutten av 1980-tallet. Det går også en linje til fra familielivet på Sandom. Bonden, som i 28 år var bygdas klokker fikk oppleve at tre av døtrene ble misjonærer i Kongo, og at yngste sønnen Steinar Botten ble pastor i Sel Baptistmenighet, og har ført farens forbønnstjeneste videre.

Retreatsenter
Første søndag i mai fikk Steinar være med å feire 60 år med retreatarbeid i barndomshjemmet. 60 år med tilbud om å komme avsides, være i Guds nærvær, søke Guds ledelse. Sandom ble tatt i bruk til retreater i 1955. Den gamle låven er blitt ombygget til gjestehus og kapell. Rett over tunet ligger Bakkehuset, der den ene veggen i peisestuen er bygget rett inn i den bratte skråningen mot Lomskollen. Her er det også spisestue, kjøkken og kontor – og rom til frivillige husfolk som hjelper til for kortere tidsrom.

Husfolket bor 400 meter unna, på Nord-Sandom, der tre små  tømmerhus danner et felles tun. Også mellom retreatene har husfolket regelmessig bønnefellesskap – og forbønn for gjestene. De står for hele driften og vedlikeholdet av stedet, og samarbeider med en krets av støttespillere fra bygda og fra hele landet. Informasjonsleder Roge Dahl er medlem av styret for Sandomstiftelsen.

Les mer om Sandomstiftelsen

Les også

Skal ta arven inn i en digital tid

Elisabeth og Tobias Giese er nye husfolk på Sandom Retreatsenter.
Les mer

Lys i en mørk tid

Sel Baptistmenighet pusser opp huset, har ny pastor og holder på å starte ungdomsgruppe.
Les mer

Generøs gave fra Normisjon

Sel Baptistmenighet overtok i begynnelsen av oktober nye lokaler på Otta.
Les mer
1 - 3 av 8

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone