Mål om over tre millioner til utviklingsarbeid
Mål om over tre millioner til utviklingsarbeid
23 november 2015
Spent på den politiske behandlingen av det reviderte Statsbudsjettet der det legges opp til nesten 70 prosent kutt.

Av Lise Kyllingstad

Vi har søkt om 2.830.000 kroner fra Norad i 2016. med ti prosent egenandel i tillegg, som vi selv skal samle inn, vil det ble en støtte på godt over tre millioner kroner til utviklingsarbeidet som drives av baptistene i Bas Uélé i Nord-Kongo.  Dette avhenger av at Regjeringen ikke når gjennom med kuttforslaget. Prosjektene vi søker støtte for i 2016 er listet opp nedenfor, og er allerede startet opp.  Bildet er fra en av opplæringsgruppene.

  • Spare- og lånegrupper, spesielt for kvinner
  • Lese- og skriveoppæring, spesielt for kvinner
  • Opplæring til befolkningen om sivile rettigheter
  • Innkjøp av bøker og datautstyr til biblioteket på universitetet i Buta
  • Styrking av undervisningen i grunnskoler og videregående skoler
  • Kompetanseheving for kirkeledere og prosjektledere

Samarbeidskirken vår, Baptistsamfunnet i Nord-Kongo, er en viktig aktør i lokalmiljøet. De utdanner pastorer og evangelister, samler folk til gudstjeneste og planter nye menigheter. De driver et utstrakt helsearbeid, grunnskoler og videregående skoler, og bidrar med en stemme i samfunnsutviklingen.

Vi som bor i Norge tar godene våre for gitt. Barn lærer å lese og skrive på skolen. Det er obligatorisk skolegang og vi forventer at lærerne som underviser er kompetente og utstyrt med oppdatert læremateriale. Vi har mulighet for å ta en utdannelse som sikrer oss jobb, inntekt og utfordringer. Vi trenger heller ikke bekymre oss for at myndighetene eller politiet vil forulempe oss på ulikt vis. Systemene rundt oss fungerer godt, og vi kan være trygge. Noen har kjempet for rettigheten våre for lenge siden, og de fleste av oss trenger ikke befatte oss med disse spørsmålene for å ha en god hverdag.

Slik er det dessverre ikke i Kongo! Derfor er det særdeles viktig at baptistsamfunnet i Bas Uélé, i tillegg til å forkynne evangeliet, også engasjerer seg i samfunnsutviklingen. Det er en velsignelse at vi kan være med og formidle bistand fra Norad, slik at det blir bedre å vokse opp og bo i Bas Uélé. La oss satse på at den politiske behandlingen statsbudsjettet er gjenstand for i disse dager fortsatt lar oss kunne formidle kvalitativt bra bistand i dette omfanget.
Artikkelen er oppdatert 4. nov 2015

Les også

Studietur til Tyrkia

Vi selger noen få restplasser på studieturen for baptistledere til Tyrkia 6.-12. september.
Les mer

Vi må hjelpe

Baptistkirken i Drammen bærer navnet Eben Eser. Det betyr "Hittil har Herren hjulpet". Vi ber om at Herren vil fortsette å hjelpe - og nå spesielt folket i Ukraina
Les mer

Imponerende hundreårsfeiring i Kongo

Presentasjon av de første studentene som graduerte ved CBCNs universitet, evangeliseringskampanjer og besøk av Denise Nyakeru Tshisekedi, kona til presidenten, gjorde jubileumshelgen til en storslagen feiring.
Les mer
1 - 3 av 222
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone