Internasjonale fokusområder
Internasjonale fokusområder
28 oktober 2015
Vi ønsker gjennom partnerskap med lokale kirker å bringe Jesus videre, og er engasjert i Kongo, Thailand, India, Burma, Midt Østen, Øst-Europa og Sierra Leone.

«Et fellesskap av levende menigheter,
grepet av Kristus,
midt i verden med evangeliet

Baptistsamfunnet står i en bred internasjonal sammenheng. VI er medlemmer i Baptist World Alliance og EUropean Baptist Federation, og relaterer til baptister rundt i hele verden. Vi i Norge har et spesielt fokus på å støtte våre samarbeidskirker i Kongo, Thailand, India, Burma, Sierra Leone, i Midt-Østen og i Øst Europa.

Kongo
Baptistkirken i det nordlige Kongo har omkring 350 menigheter og drøyt 30 000 medlemmer i Bas Uele provinsen i Kongo. Helt siden 1918 har norske baptister hatt et engasjemet overfor Kongo. Kirken støttes med midler til evangelisk arbeid, til drift av en pastorutdannelse og det er flere bistandsprosjeketr med NORAD-støtte. Det dreier seg om sparegrupper for kvinner, om et skolebibliotek som er utrustet, og om organsisajsonutvikling, blant annet innen kirka arbeid. Totalt formidles nesten to millioner bistandskroner til Kongo gjennom vårt arbeid.

Thailand
Øyvind Hadland arbeider i mange år med ulike menighetsplantingsprosjekter blant Lahu folket i Thailand og Burma. Fra 2013 er han ute av dette arbeidet, som har gitt rike frukter og funnet sin form, som vi fortsatt støtter økonomisk.
Lahukirken når nå ut til godt over 30 landsbyer der det ikke har vært fast evangelisk arbeid tidligere. Det er fortsatt rom for å ekspandere. Bare i Lahuområdet i Burma finnes det over 100 landsbyer å gå inn i. I tillegg drømmer Hadlands og Lahukirken i Thailand om å nå Lahu folket som bor i Kina med evangeliet.

India og Burma
Alle som har kommet som flyktninger fra Burma har utfordret Det Norske Baptistsamfunn i forhold til fokus på misjonsarbeidet. Vi har derfor søkt om og fått etablert bistandsprosjektet ”Lydia” i Mizoramprovinsen i India, der mange Chin-folk lever som illegale flyktninger. Det er et ”Spare- og Låneprosjekt” for kvinner, som vil være med å gjøre livet enklere.
Baptistkvinnene i Norge gir støtte til skolegang for Chin-folk som lever illegalt i Malaysia og støtte til hygienepakker for karenfolk som bor langs grensen mellom Burma og Thailand.

Indigenous Missionary Project
I samarbeid med andre baptistsamfunn i European Baptist Federation (EBF) støtter vi to menighetsplantingsprosjekter. Et i Midt Østen og et i Latvia. I løpet av fem år skal prosjektene være selvfinansierende i form av etablerte menigheter med ansvar for egen drift. Mer informasjon EBFs nettsider.

Sierra Leone
Baptistsamfunnet støtter to menighetsplantere i Sierra Leone. begge menighetsplantingene er i den nordlige delen av lanet. Dette er det geografiske området med størst andel muslimer i befolkningen.
Baptistkvinnene har siden 2005 gitt støtte til et prosjekt mot kjønnslemlestelse. De første årene med støtte fra FOKUS gjennom TV-innsamlingen i 2005. Baptistkvinnene viderefører arbeidet med egne midler.

Hvordan:

Ved partnerskap, som betyr deling av ansvar og bygger på disse forutsetningene:

 •      Forkynne de gode nyhetene om Guds rike
 •     Lære, døpe og undervise nye troende
 •     Gi hjelp til å grunnlegge nye menigheter
 •     Arbeide for å avhjelpe nød og fattigdom
 •     Arbeide for forandring av urettferdige samfunns-systemer
 •     Bidra til at Guds gaver, natur og ressurser bevares og fornyes

Ansvar:

Retningslinjer for ansvaret:

 •     Ansvar for misjon ligger primært hos lokal samarbeids-partner
 •     Lokalt ansvar betyr respekt for samarbeid-partners kultur og samfunn
 •     Forvaltning av ressurser er et felles ansvar
 •     Ansvar innebærer gjensidig tillit, åpenhet og likeverd
 •     Forutsetningen for samarbeid innebærer villighet til gjensidig læring, på tvers av ulike kulturer
 •     Våre samarbeids-områder skal være kirke og samfunn 

Gjennomføring:

Samhandling er et nøkkelord. Vi skal stå sammen om arbeidet ved å:

 •     Rekrutere givere og medarbeidere
 •     Tilrettelegge for langtids- og korttidsengasjement
 •     Oppmuntre og legge til rette for etablering av vennskaps-menigheter
 •     Motivere og engasjere nye og etablerte menigheter
 •     Være til-gjengelig for å gi støtte og råd til menighets-baserte initiativ
 •     Skape nærhet til våre felles oppgaver og ansvars-områder
 •     Samarbeide med EBM, EBF og andre relevante organisasjoner
 •     Samarbeide med eksterne aktører for finansiering og gjennomføring av tiltak


Handlingsplan 2014-17:

Kongo:

 •     Støtte evangelisk arbeid
 •     Støtte helsearbeid
 •     Videreføre “Barn i Kongo”
 •     Øke NORAD støtte til 3,5 mill
 •     Sikre forvaltningsrutiner

Asia:

 •     Videreføre Chin prosjekt i India
 •     Karen og Chin prosjekter i Burma:
 •     Utvikle samarbeid med Kirkens Nødhjelp
 •     Støtte til skoler i Malaysia
 •     Utvikle ”diaspora” arbeidet

Sierra Leone:

 •     Evaluere prosjekt
 •     Vurdere videre samarbeid

Thailand:

 •     Fortsatt støtte i avtaleperiode

EBF- EBM:

 •     Støtte til prosjekter – fra enkeltmenigheter
 •     EBM-International – tid for Gud – ungdom

Givere – gaveinntekter

 •     Menighetsbesøk – 30 hvert år
 •     Informasjon: Facebook, misjonsnytt, video. bildemateriell
 •     ”Nye” menigheter – engasjere i målrettet misjonsarbeid

Internt samarbeid:

 •      Målrettet samarbeid med Ung baptist og Baptistkvinnene

Administrere internasjonalt arbeid:

 •      Sikre administrative rutiner og kompetanse

 

Les også

Studietur til Tyrkia

Vi selger noen få restplasser på studieturen for baptistledere til Tyrkia 6.-12. september.
Les mer

Vi må hjelpe

Baptistkirken i Drammen bærer navnet Eben Eser. Det betyr "Hittil har Herren hjulpet". Vi ber om at Herren vil fortsette å hjelpe - og nå spesielt folket i Ukraina
Les mer

Myanmar trenger vår oppmerksomhet, nå!

«Situasjonen i Myanmar er hjerteskjærende, og våre brødre og søstre i Myanmar ber oss om å ikke glemme dem. Flere norske kirkesamfunn og hjelpeorganisasjoner er sterkt engasjert i Myanmar, de trenger vår støtte.
Les mer
1 - 3 av 225
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone