Fellesskap
Fellesskap
8 desember 2023
Vi er Guds familie, et fellesskap inspirert av Bibelens fortelling!

Vi er Guds familie

Mål: Vi er fellesskap inspirert av Bibelens fortelling om Guds familie

  • Kirkeutvikling
  • Kirkeplanting
  • Multietniske fellesskap
  • Flergenerasjonskirker

Område

Hva

Hvordan

Kirkeutvikling

Oppfølging av kirkene med rådgivning og strategisk tenkning

Læringsfellesskap, formell og uformell kompetanseheving. Strategisk bruk av møteplasser. Bruke samtalemaler.

Kirkeutvikling

Styrke samarbeid og gjensidig utveksling av erfaringer mellom kirker

Regionale og nasjonale møteplasser

Kirkeplanting

Øke bevisstheten og utfordre kirker og enkeltpersoner til å plante kirker.

Inspirere; kallsbevissthet, dele historiene, kursing,

Kirkeplanting

Oppfølging av kirkeplantere

Rådgivning, nettverk. Økonomiske ressurser.

Multietniske fellesskap

Bygge gode relasjoner og inkluderende fellesskap

Vektlegge vennskap og likeverd, skape nye møteplasser, fremme samarbeid.

Multietniske fellesskap

Styrke forståelse på tvers av etnisitet og kultur

Erfaringsutveksling og læring på tvers av kulturer.
Multietnisk sammensetning i alle besluttende organer.

Flergenerasjonskirker

Barn og unge som en integrert del av kirkene

Bevisstgjøring gjennom kursing og trening

Flergenerasjonskirker

Sikre gode overganger for alle aldersgrupper.

Fremme helhetlig tenkning, modellering

 

Les også

Ber om forbønn for prosessene og menighetene fram til neste landsmøte

Hovedstyret har registrert uroen og bekymringen på ulikt hold etter landsmøtevedtaket om samliv. Styret varsler at forslag til suspensjonsordning, som landsmøtet ba om, vil bli sendt på høring i god tid før neste landsmøte.
Les mer

Bente ba til Gud om å få ikke-kristne venner

– Integrering skjer når man lever livene sine sammen, sier baptistpastoren Bente Sandtorp som ville ut av kristenbobla. Dermed startet hun like godt sin egen menighet.
Les mer

Folkehøgskole i vekst dyrker storbynærheten

Folkehøgskolene sliter med rekrutteringen, men en skole i Bærum har hatt fire år med unik elevvekst. Mye skyldes nærheten til Norges største by, tror skolens rektor som snart går av.
Les mer
1 - 3 av 42
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone