Antallskravet rammer ikke baptistene direkte
Antallskravet rammer ikke baptistene direkte
9 mars 2023
krav om minst 100 medlemmer eller 500 medlemmer rammer ikke baptistmenighetene da alle medlemsmenighetene er registrert som et felles trossamfunn i forhold til myndighetene.

Av Roger Dahl

Selv om vårt trossamfunn ikke berøres direkte av antallskravene som har vært løftet fram fra regjeringspartiene, er det undring over at regjeringspartiene har behov for å gjøre endringer i trossamfunnsloven allerede to år etter at denne ble vedtatt. 

Signalet om antall medlemmer påvirker oss ikke, slik det gjør for frittstående menigheter, eller for kirkesamfunn der menighetene er registrert som selvstendige trossamfunn (slik mange pinsemenigheter er). Det er imidlertid verdt å nevne at det ved siste telling av medlemmer kun var en av landets baptistmenigheter osm har mer enn 500 medlemmer, som altså er et av medlemstallene som har vært antydet som et minstekrav tidligere.

Signalene om minst 40% av hvert kjønn i styrene vil selvfølgelig også ha betydning for Baptistsamfunnet. I hvor stor grad dette vil gjelde for hver enkelt menighet, eller om det handler om trossamfunnets styre vil vise seg. Vi vil på dette tidspunktet oppfordre regjeringspartiene til å være oppmerksom på at trossamfunnene drives av frivillige, at det ofte tar tid å få til ønskede endringer, samtidig som vi anerkjenner kvinner og menn som likestilte.

Vi vil i prosessene rundt lovarbeidet støtte oss til Norges Kristne Råd.

 

(Illustrasjonsbilde fra landsmøtet 2022)

 

Les også

Uenige i signaler om ny trossamfunnslov

Norges Kristne Råd ser med bekymring på signalene fra styresmaktene om endring av trossamfunnsloven.
Les mer

Ny lov for trossamfunn er innført

Barn under 15 år må aktivt meldes inn i et trossamfunn og kommunale medlemstilskudd bortfaller.
Les mer
1 - 2 av 2

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone