Tilbud om kurs i Baptistisk teologi og historie
Tilbud om kurs i Baptistisk teologi og historie
11 august 2022
Høyskolen for Ledelse og Teologi tilbyr kompetansekurs i baptistisk teologi og historie. Kurset gir en grundig innføring i baptistisk teologi og historie. En kunnskap som er helt essensiell for pastorer og andre ledere i norske baptistmenigheter.

Kompetansekurset er en del av studietilbudet på Bachelorutdanningen ved Høyskolen, og gir 10 studiepoeng.

Kursbeskrivelse
Emnet gir en grundig innføring i baptistenes historie, teologiske særtrekk og utbredelse globalt og i Norge. Studentene vil lære om baptistenes historiske og teologiske røtter, og om sentralt trosinnhold og viktige praksiser. Det vil bli lagt spesiell vekt på baptistenes historie i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika.

Teologi og praksis med vekt på temaer som Kristi herredømme, Bibelens autoritet, troendes dåp, de troendes (gjenfødtes) forsamling, kongregasjonalisme, samvittighetsfrihet, adskillelse av stat og kirke, det allmenne prestedømmet, nådegaver og misjonalt engasjement vil bli presentert og diskutert.

I tillegg vil kurset drøfte dagsaktuelle samfunnsetiske problemstillinger i lyset av baptistiske kjerneverdier. Studentene vil også utfordres til å reflektere over implikasjonene av baptistenes historiske kjerneverdier for moderne tro og praksis.

Omfang
Kurset er til sammen på 32 undervisningstimer, og er lagt opp til en kombinasjon av digital undervisning og studiesamlinger i skolens lokaler. To av samlingene er lagt slik at de enkelt kan kombineres med å reise til landsmøtet og lederkonferansen.

Kursdatoer

  • Oppstart 9. september, på HLTs campus i Oslo (4 timer)
  • Fredag 30. september (4 timer)
  • Fredag 7. oktober (4) digital undervisning
  • Fredag 21. oktober (4) digital undervisning
  • Samlingsbasert undervisning i Oslo i november, torsdag 10. november (4 timer)
  • Fredag 20. januar (4 timer digital undervisning)
  • Fredag 17. februar (4 timer digital undervisning)
  • Avslutningssamling i Oslo torsdag 9. mars 2023 (4 timer)

Kurset er et fordypningsfag i baptistisk teologi og historie ved HLT, designet for studenter, pastorer, ledere og forkynnere med tilknytning til Det norske Baptistsamfunn.

For å ta studiepoeng i faget må studenten ha generell studiekompetanse, eller søke opptak ved HLT på bakgrunn av sin realkompetanse. Opptak til faget går via opptaksportalen til HLT. En kan søke opptak helt fram til kursstart.

Link til informasjon om faget; Baptistisk teologi og historie er denne: https://hlt.no/kri1240/

Derfra klikker man på Søk nå! (til høyre litt lenger nede) og man starter med å registrere sin egen epost og personlige opplysninger: https://admit.solarsoft.no/admissionweb/hlt/#!application/admissionId=161432

Når linjen med ulike fag kommer opp, så velger man det øverste på lista; KRI1240 Baptistisk teologi og historie.

Kurset koster 2000 kr

Relaterte lenker

Les også

Høyskolen for ledelse og teologi fyller 15 år

I løpet av høstsemesteret har feiringen av 15 års-jubileet til HLT startet. Skolen feiret at det har vært studiestart 15 år på rad med spente og engasjerte studenter.
Les mer

NOKUT godkjenner HLTs akkrediteringssøknad

En omfattende prosess har fått et gledelig resultat.
Les mer

Arne Mella fortsetter som rektor

Rektorstillingen på HLT har vært utlyst denne våren og nå er prosessen landet. Arne Mella har vært i stillingen i 5 år, der starten var et vikariat. Nå skal han fortsette i ytterligere tre år.
Les mer
1 - 3 av 45
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone