Arne Mella  fortsetter som rektor
Arne Mella fortsetter som rektor
27 juni 2022
Rektorstillingen på HLT har vært utlyst denne våren og nå er prosessen landet. Arne Mella har vært i stillingen i 5 år, der starten var et vikariat. Nå skal han fortsette i ytterligere tre år.

Fra HLTs nettside

Styreleder Terje Aadne sier i en mail til de ansatte: «Det er en glede å kunne informere om at Arne Mella har blitt tilbudt og har sagt ja til tilbudet om åremålsstilling som rektor ved HLT fra 01.08.2022. Styret uttaler at de gleder oss over å kunne tilby Arne Melle åremålsstilling som rektor og takker samtidig for den innsats han har lagt ned som rektor i den perioden han har vært rektor ved HLT.»

Arne Mella gleder seg til å fortsette i rektorstillingen og trekker frem både et godt arbeidsmiljø og gode kollegaer som en motiverende faktor for å takke ja til å fortsette, i tillegg til flere spennende arbeidsoppgaver som ligger foran. «Jeg er glad for varm og tydelig støtte både fra styre og ansatte, og ser fram til å fortsette å lande de viktige prosessene vi holder på med i utbygging, akkreditering og videreutvikling av studietilbudet.»

Les mer om HLT

Les også

Tilbud om kurs i Baptistisk teologi og historie

Høyskolen for Ledelse og Teologi tilbyr kompetansekurs i baptistisk teologi og historie. Kurset gir en grundig innføring i baptistisk teologi og historie. En kunnskap som er helt essensiell for pastorer og andre ledere i norske baptistmenigheter.
Les mer

Foreleserne på HLT scorer best i landet

Norges beste forelesere finner du på HLT! Kanskje en litt tabloid påstand det er vanskelig å verifisere, men resultatet fra Studiebarometeret viser i hvert fall at studentene på HLT er de som gir sine forelesere høyest score av alle universiteter og høyskoler i landet.
Les mer

Å bygge Guds rike

Vi er kalt til å være Guds medarbeidere. Hva betyr det egentlig? Det kan du lese mer om i rektor Arne Mellas siste Blogginnlegg på Høyskolens nettside.
Les mer
1 - 3 av 43
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone