Krigen i Ukraina: Uttalelse fra Norges Kristne Råd
Krigen i Ukraina: Uttalelse fra Norges Kristne Råd
3 mars 2022
- Salme 31 innledes slik «Herre, jeg søker tilflukt hos deg..». Under fredsgudstjenesten tirsdag fortalte Bernt Greger Olsen i Bibelselskapet at kirkeledere i Ukraina kl. 17.00 hver dag fremover vil lese Salme 31. La oss gjøre der sammen med dem, og be om rettferdig fred i Ukraina, sier generalsekreytær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd.

Krigen i Ukraina:

Krigen i Ukraina er dypt tragisk og berører oss alle. Det russiske angrepet på Ukraina er forkastelig. Det er et brudd på folkeretten og et alvorlig slag mot den fredstilstand som har vært etablert i Europa etter andre verdskrigen. Norges Kristne Råd deler verdenssamfunnets fordømmelse av invasjonen og angrepet på et fredelig og demokratisk land. En våpenhvile må komme raskt og etterfølges av en varig og rettferdig fred.

Krigen i Ukraina: Uttalelse fra Norges Kristne Råd

BERØRT Styreleder Berit Agøy og generalsekretær Erhard Hermansen. Foto: Norges Kristne Råd

Store deler av sivilbefolkningen i Ukraina er på flukt eller har søkt dekning. Mange barn, kvinner og menn lider og er redde. Og det meldes om stadig flere dødsfall. De menneskelige lidelsene er enorme. Norges Kristne Råd vil uttrykke vår dypeste medfølelse med ofrene for krigshandlingene. Vi deler smerten og sorgen med mennesker som må flykte, blir skadet og som har mistet sine kjæreste.

Både ukrainere og russere som er bosatt i Norge må møtes med omsorg i denne vanskelige tiden. Det er president Putins regime som er ansvarlig for ugjerningene, ikke det russiske folk.

Mange av Norges Kristne Råds medlemssamfunn er engasjert i humanitær støtte til Ukraina og nabolandene, og vi oppfordre alle til å bidra til dette ved å gi solide gaver til hjelpeorganisasjonene.  

Vi forventer at Norge tar imot flyktninger fra Ukraina, om behovet melder seg og vi oppfordrer våre medlemssamfunn til å ønske flyktningene velkommen og ta vare på dem.


Vi tror at kjærligheten er den kraft som Gud gir oss til å ta oppgjør med det som er urett og til å leve sammen i rettferdighet. Kjærligheten kan åpne veier mot forsoning og fred, og kirken må alltid være villig til å gå opp de veiene.

Vi fortsetter å tro på forbønn og dialog. Vi oppfordrer alle menigheter og kirker til å holde ut i tro og bønn til vår Herre Jesus Kristus som er vår og hele verdens fred, han som rev ned skillemuren, fiendskapet (Ef 2,14).

Kirker og organisasjoner over hele verden går sammen i bønn for Ukraina, og vi ber:

«Hellige treenige Gud, du er verdens opprettholder og frelser. Vi ber for Ukraina. Vi ber om innsikt, mot og handlingskraft hos politikere og ledere til å gå fredens vei og vise vei til rettferdig fred. Styrk enheten mellom mennesker, folk og stater. Og vær nær alle mennesker som befinner seg i det konfliktrammede området, at de erfarer verdens solidaritet og din kjærlighet og nærhet, Gud. Hjelp oss alle å jobbe for fred og forsoning. Jesus Kristus, vår befrier, kom med din ro til våre urolige hjerter. Kom med din fred.»

På vegne av Norges Kristne Råd
Berit Hagen Agøy, styreleder                       
Erhard Hermansen, generalsekretær

 

 

Les også

Uenige i signaler om ny trossamfunnslov

Norges Kristne Råd ser med bekymring på signalene fra styresmaktene om endring av trossamfunnsloven.
Les mer

Ett år med krig i Europa

På ettårsdagen for krigsutbruddet i Ukraina står vi fortsatt sammen med våre brødre og søstre i Ukraina og alle dem som bidrar for å hjelpe, trøste og stille savn. Kirker over hele landet markerer årsminnet i dag og denne helgen.
Les mer

– Viktig at tros- og livssynssamfunnene står sammen

Med 30 års fartstid i økumeniske råd, har nylig pensjonerte Dag Nygård vært en sentral aktør i å forme en retning for det norske livssynsfeltet i en tid med store forandringer.
Les mer
1 - 3 av 43
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone