Baptistene protesterer mot kuppet i Myanmar
Baptistene protesterer mot kuppet i Myanmar
18 februar 2021
Det Norske Baptistsamfunn protesterer mot militærkuppet i Myanmar og fordømmer vold fra kuppmakerne, ikke minst på vegne av sine mange burmesiske medlemmer.
Av Stein Gudvangen

– Det Norske Baptistsamfunn har med sorg fulgt utviklingen i Myanmar etter at militæret tok over makten i landet 1. februar. Vi vil protestere mot kuppet ledet av general Min Aung Hlaing og anmoder ham om å medvirke til en fredelig løsning, står det i en uttalelse fra Baptistsamfunnet undertegnet av generalsekretær Bjørn Bjørnø og integrasjonspastor Peter Ngaidam som selv er fra Myanmar.

Flyktninger
Det skal bo 4.180 burmesiske flyktninger i Norge. De fleste av dem kom før 2010, beskyttet av FN, og rundt 2.000 av disse er baptister som resultat av kristen misjon i landet.

I Norge er det omkring 20 burmesiske baptistmenigheter, og Baptistsamfunnet har opprettet en egen stilling som integrasjonspastor som blant annet har mye kontakt med de burmesisk-norske miljøene i kirkesamfunnet. Flyktninger fra Myanmar er den største gruppen med utenlandsk bakgrunn i trossamfunnet.

– Vi gledet oss over mange nye baptister i Norge med bakgrunn fra Myanmar, og i disse dager føler vi med våre myanmarske venner, bosatt både i Norge, i hjemlandet og andre deler av verden, som opplever usikkerhet når trygghet og stabilitet i landet vakler. Det er frykt for at konflikten mellom militæret og alle som demonstrerer og yter motstand, skal eskalere, og det er naturligvis stor usikkerhet og uro for familie, slekt og venner som er bosatt i Myanmar, står det blant annet i uttalelsen fra Baptistsamfunnet.

Det ses som et alvorlig tilbakeslag at folk igjen skal måtte leve under militært diktatur, noe som nettopp var bakgrunnen for at mange flyktet fra landet tidligere i årtusenet.

Fordømmer vold
Baptistsamfunnet viser til at militæret to uker før kuppet utøvde vold i delstaten Karen i sørøst som grenser til Thailand. Dette har ført tusenvis av mennesker på flukt.

– Vi fordømmer på det sterkeste voldelige handlinger i denne sammenhengen, og vi ønsker å støtte våre venner på alle mulige måter, også i bønn. Vi ber om en fredelig løsning på krisen i Myanmar, slik at alle kan leve i frihet og slik at selvfølgelige demokratiske rettigheter blir ivaretatt, står det videre.

Det understrekes at demokratiske prinsipper og ordninger må respekteres, at statsminister Aung San Suu Kyi og president Win Myint må settes fri og at regjeringen og parlamentarikerne kan vende tilbake til sine verv.

Det henvises også til at folket tydelig gjør opprør mot kuppet ved at store folkemengder demonstrerer.

– Vi er bekymret for situasjonen og anmoder general Hlaing om å la de fredelige demonstrantene få uttrykke seg, skriver baptistlederne som håper og ber om en fredelig løsning på Myanmars vanskelige situasjon. KPK

Les også

Våre tanker og bønner går til de rammede

Hendelser, som i Oslo natt til lørdag 25. juni, skal ikke skje. Vi er sterkt berørt av den forferdelige hendelsen med skyting, drap og mange skadde.
Les mer

Forebygger utenforskap

Ikkevoldsprisen 2022 er tildelt generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn (STL).
Les mer

Ukraina-krigen skygger for lidelsene i Myanmar

To kriser samtidig blir fort en for mye. Det merker de i Baptistsamfunnet som på en gang prøver å hjelpe flyktninger både fra Myanmar og Ukraina.
Les mer
1 - 3 av 114
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone