Utsetter tildelingen av Ikkevoldsprisen
Utsetter tildelingen av Ikkevoldsprisen
5 januar 2021
Styringsgruppen for Ikkevoldsprisen besluttet i dag å utsette tildelingen av prisen til 12. april på grunn av korona-situasjonen.

Ikkevoldsprisen i Martin Luther King jr sin ånd deles vanligvis ut på King-dagen i januar, men blir dette året flyttet til våren. Prisutdelingen vil bli holdt på Oslofjord Folkehøgskole mandag 12. april kl 14.00.

I omtalen av prisen står det at den skal tilfalle en person som bor i Norge eller en norskbasert organisasjon som handler i King jr sin ånd, altså arbeider for fred, ikkevold, frihet, rettferdighet, likhet og solidaritet. Prisen er et samarbeid mellom Norges Kristne Råd, Oslofjord Folkehøgskole og Det Norske Baptistsamfunn. Det er i år sjuende året prisen blir delt ut.

Les også

Ingrid Rosendorf Joys mottok Ikkevoldsprisen

Om du gikk glipp av utdelingen av Ikkevoldsprisen fredag 22. april er det ikke for sent. Markeringen på Oslofjord Folkehøgskole ble tatt opp og opptaket finner du her.
Les mer

Får Ikkevoldsprisen for sitt livssynsdiplomati

Uten Ingrid Rosendorf Joys hadde det vært mer utenforskap i Norge, mener komiteen som har tildelt henne Ikkevoldsprisen for 2022.
Les mer

Forebygger utenforskap

Ikkevoldsprisen 2022 er tildelt generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn (STL).
Les mer
1 - 3 av 37
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone