Nye medarbeidere i staben
Nye medarbeidere i staben
11 september 2020
I begynnelsen av september var staben i baptistsamfunnet samlet til stabsdager i Noresund. Der var det tre nye medarbeidere med.

Av Siri D. Fjeldberg

Feven Bihon begynte som økonomimedarbeider i januar. «For meg var det viktigste med stabsdagene at jeg ble inspirert fra delingen av personlige erfaringer og vitnesbyrd. I tillegg har jeg fått større klarhet i forhold til egen tjeneste. Jeg ser bedre det store bildet av baptistsamfunnet og hvordan de små tingene sammen bygger dette bildet.» Et av temaene disse dagene var å se på hovedmålene i baptistsamfunnet. «For meg som kommer fra Etiopia og bor i Norge er strategier som adresserer det multikulturelle perspektivet personlig og viktig for å bygge broer mellom menigheter i Norge».

Inger Lise Salvesen begynte i jobben som menighetsrådgiver på sør og vestlandet i august, og har også startet i en midlertidig stilling som hovedpastor i Ålgård baptistmenighet. "Jeg brenner for å se levende menigheter som er Jesu hender og føtter i verden, for det vil gjøre en forskjell for enkeltmennesker og for samfunnet", har Inger Lise sagt tidligere. "Spesielt barn og ungdom er et viktig fokus".

Bjørn Bjørnø jobber i en prosjektstilling fram til han eventuelt blir valgt som generalsekretær på Landsmøtet i høst. For Bjørn er barn og ungdom det viktigste, men med sin tidligere erfaring som generalsekretær i Pinsemisjonen er det naturlig at han også er opptatt av internasjonal engasjement.

De fem hovedmålene i baptistsamfunnet er:

  • Vi skal være et kirkesamfunn i vekst der mennesker blir frelst!
  • Det flerkulturelle perspektivet skal være tydelig i hele kirkesamfunnet!
  • Barn og unge skal ha en sentral plass i arbeidet vårt!
  • Vi skal ha et bredt internasjonalt engasjement!
  • Vi skal ha et tydelig fokus på bibel og bønn!

Mer om baptistsamfunnets visjon, hovedmål og strateigier finner du på baptist.no.

 

Les også

Nye menighetsrådgivere

Pastorene Agnar Sæli og Atle Eidem er ansatt i 25 % stilling hver som menighetsrådgivere. De vil i hovedsak arbeide på Østlandet.
Les mer

Vil bidra til god menighetsutvikling

Strategien for god menighetsutvikling er ambisiøs. Menighetsrådgiverstillingene vi etablerer vil være en støtte for menighetene våre.
Les mer

- Baptismen reflekterer det beste …

Generalsekretærkandidat Terje Aadne i intervju med baptist.no
Les mer
1 - 3 av 4

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone