- Baptismen reflekterer det beste …
- Baptismen reflekterer det beste …
7 juli 2010
Generalsekretærkandidat Terje Aadne i intervju med baptist.no
  • Terje Aadne, 54 år
  • Bosted: Nannestad
  • Menighet: Gardermoen Kristne Fellesskap
  • Familie: Gift med Linda, er far til fem barn mellom 23-32, fosterfar og har seks barnebarn
  • Bakgrunn: Musiker, pastor, samfunnsviter og politiker
  • Hobby / fritidssysler: Skog og fjell
  • Innstilt som nummer en til valget som generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn
- Hvorfor ønsker du å bli generalsekretær? - Jeg har utrustet meg og arbeidet som integrasjonspastor og menighetsplanter og føler at jeg i den prosessen har blitt veldig glad i vårt kirkesamfunn. Når stillingen som generalsekretær ble ledig søkte jeg Gud i mitt lønnkammer og følte et sterkt kall til å stille meg til rådighet for nominasjonsprosessen. Jeg vil være der Gud ønsker at jeg skal være. - Hvilke oppgaver opplever du vil være de viktigste å sette fokus på framover? - En hovedoppgave i tiden som kommer blir å fornye og skape forvandling og vekst i våre norske menigheter. Å inspirere til nye norske menighetsplantinger og utruste menighetene og den enkelte til å være ånds fylte Jesu disipler som er sendt ut der vi bor og lever. Jesaja 6,1-8 og 2 Kor 5,17-20. Det vil også være viktig å fortsette det positive flerkulturelle arbeidet samt å integrere våre nye menigheter inn i fellesskapet av menigheter lokalt og regionalt. Der må vi finne modeller for regionale og nasjonale møteplasser for å inspirere hverandre, bygge relasjoner og være i Guds nærhet sammen. Kanskje er tiden inne for å se på distriktene med nye øyne og i nye former? Det lykkes i nord. Jeg ser det også som viktig å få til et tettere samarbeid mellom DNB og NBUF om strategier for ungdomsarbeidet, særlig i forhold til andre generasjons innvandrere. - Hvordan kan du være med å bidra til at det vil være vekst i baptistsamfunnet framover? - Jeg håper at den innsikt jeg har som integrasjonspastor, menighetsplanter og samfunnsviter har gitt meg erfaring og virkemidler som kan brukes til å virkeliggjøre de visjonene som Gud legger oss på hjertet og overføre dem til handling og vekst i vårt kirkesamfunn. Jeg håper at jeg sammen med DNB sentralt kan spille på lag med alle de lokale menighetene for å se Guds muligheter. - Du har ikke vært baptist så mange år. Hvorfor ble du baptist? - Selv om jeg ikke har vært baptist i så mange år så har jeg vært aktivt involvert i kristent arbeid siden jeg ble kristen i 1981. Jeg har vært med i Campus Crusade for Christ, startet menighetsplantinger og deltatt aktivt i menighetsliv i de 20 årene vi bodde i Danmark. Når vi flyttet til Norge ble jeg baptist fordi Linda startet på BTS i 1998, og har med årene funnet meg bedre og bedre til rette i DNB. - Hva er etter din mening de viktigste grunnene til at det å være baptist er en god måte å være kristen på? - Baptistene har en historisk tradisjon og teologi som har fått stor betydning for meg. Teologien om det allmenne prestedømme, at vi alle er prester, den sterke bibelske tradisjonen, frihetsidealet og et mangfoldig kirkesamfunn er for meg viktige verdier. Dette underbygger også den tradisjon som den skandinaviske samfunnsmodell er bygget på, demokrati, likeverd og åpenhet. Jeg opplever at Baptistsamfunnet reflekterer noe av det beste av norske verdier og det synes jeg vi skal være stolte av. - Generalsekretærene har alltid hatt teologisk utdannelse. Din bakgrunn er annerledes. Hva mener du er styrkene og svakhetene ved det? - En leder vil aldri alene besitte all den kompetanse som er nødvendig for en organisasjon. Det er mange kvaliteter som er viktig for å lede et kirkesamfunn, kanskje den aller viktigste blir å fremelske det mangfoldet av gaver og talenter som finnes både sentralt og lokalt til glede for fellesskapet. Jeg håper at min innsikt og kompetanse kan brukes til å se både de åndelige og sosiale mulighetene vi har til å skape vekst i våres kirkesamfunn. Så må jeg gjøre bruk av andres spisskompetanse der hvor jeg ikke strekker til. - Hva er dine beste egenskaper som leder? - Jeg trives med å bygge relasjoner til andre og arbeide i team. Jeg gleder meg over å se at andre lykkes. - Hva er dine svakeste punkt? - Jeg tror at alt er mulig. - Hvordan vil du være med å gi baptistsamfunnet en sterkere profil i Norge? - Være en positiv stemme i dialogen med det offentlige Norge på områder hvor vår særegenhet kan tjene samfunnet. - Hvordan ser du for deg baptistsamfunnet om fem år? - Et fellesskap av levende menigheter som vokser ”og er godt likt i hele folket”. Et enda større og mer mangfoldig kirkesamfunn hvor vi sier ”vi” i stedet for ”oss og dem”. Les Terje Aadnes egenpresentasjon i sakspapirene

Les også

Generalsekretær i ti år

«Det sterkeste inntrykket er takknemligheten til alle de som utrettelig i store og mindre menigheter rundt i landet gir av livene sine for at mennesker skal ha et menighetsfellesskap og få møte Kristus i lokalsamfunnet.
Les mer

Takk og innsettelse

I landsmøtets samling søndag formiddag ble skiftet av generalsekretær markert med takk til Terje Aadne og innsettelse av Bjørn Bjørnø. Se gjerne opptak av gudstjenesten i artikkelen.
Les mer

Nye medarbeidere i staben

I begynnelsen av september var staben i baptistsamfunnet samlet til stabsdager i Noresund. Der var det tre nye medarbeidere med.
Les mer
1 - 3 av 33
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone