Denne Jesus....  skal komme igjen
Denne Jesus.... skal komme igjen
21 mai 2020
Jeg spisset ørene. Hørte jeg rett? Sa virkelig Petter Stordalen: - Vi vet jo at denne verden en dag skal gå til grunne, men ikke denne gangen...

Av Ola Liland, Halden. Foto: Morguefile.com

Kristi himmelfartsdag er en av 59 helligdager i 2020, og kommer på torsdag 21. mai. I Norge er det bare tre dager som er røde, uten rot i jødisk og kristen tro. Kristi himmelfartsdag er direkte knyttet til læren om at Jesus skal komme igjen en dag. 2,2 milliarder kristne står sammen om denne trossetningen.

Det mest konkrete utsagnet finner vi i Apostlenes gjerninger 1,11: Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.

I vestlig kultur er troen sterkt preget av naturvitenskapelig tenkning. Det gjør at både Kristi himmelfart og Kristi gjenkomst virker gåtefulle. Vi snakker lite om det fordi vi ikke finner naturlige svar. Derfor spisset jeg ørene da Petter Stordalen ble intervjuet. Han er en topp moderne og vestlig person.

Det er mye positivt i det som skjer gjennom miljøbevegelsen. De vil så gjerne redde verden. Sunn realisme sier likevel at den materielle verden ikke kan bestå til evig tid. Det fysiske ser ut til å ha grenser for sin eksistens.

At denne verden har en begrenset levetid tar ikke bort ansvaret for å pleie og nære en sliten jordklode, som er overbefolket, sårbar for atomvåpen, genmanipulering og smittsomme sykdommer.

Denne Jesus....  skal komme igjen

OLA LILAND, mangeårig pastor i Halden, Åse og Raufoss, redaktør og journalist i Banneret og engasjert baptist. Foto: privat

Jeg begynner å bli en gammel mann. Jeg makter ikke de samme anstrengelsene som da jeg var yngre, er mer trett, leddene er stive og musklene svakere. Vissheten om at jeg har gått inn i den siste tiden av mitt liv hindrer meg ikke fra å at pleie kroppen og lever sunt inntil det er slutt. Men slutt blir det en dag!

Selv om livet har en tilmålt tidsramme, gjør vi mye for å leve så lenge som  mulig.

På samme måte skal vi ta vare på Jorden inntil Jesus kommer igjen og avslutter tiden her.

Etter at Jesus i år 33 e.Kr. ble borte fra Oljeberget i Jerusalem, har mange spurt hvordan det kan skje at han kommer tilbake? Fantasien har til tider sporet av fra det Bibelen forteller om Jesu  gjenkomst. Det blir kunnskapsløst og galt når folk binder seg til  konkrete tider for verdens undergang.

Interesse for dagen er viktig, og det kan gjøres på en sunn og trygg måte. Meningen med læren om Jesu gjenkomst er for at vi skal skjønne hvorfor han kommer igjen.

Jesus skal komme tilbake for å sluttføre Guds rike. I det ligger at verdens ondskap, urettferdighet og lidelse får sin rettmessige straff, og gjøres slutt på. Tidspunktet for dette oppgjøret faller sammen med Jesu gjenkomst.

Jesus skal komme tilbake for å hente hjem de som venter på ham. Det fysiske får en annen eksistens. Dette gir håp til verdens forfulgte, de som blir urettferdig behandlet, de som lider og sørger. Alle i verden som tror på Kristus, blir borgere av Guds rike.

Jesus skal komme tilbake for å åpenbare for hele skaperverket, hele Jorden, at han er ett med Gud. Han er universets Herre, som er verdig til verdens tilbedelse.

Ved sin gjenkomst vil Jesus stå fram med en helt annen makt og herlighet, enn da han ble født i en fattig stall i Betlehem. Han skal vise seg som Kongen, Løven av Juda, seierherren over alle ting.

Da bryter den nye himmelen og jorden fram, som omtales i Bibelens siste bok.

Den svenske teologen Olof Edsinger, sier det slik:
På bakgrunn av alt dette burde det være ganske åpenbart hvorfor Jesu gjenkomst spiller en så sentral rolle i den kristne troen. Å utelate denne hendelsen er det samme som å utelate Guds oppgjør med det onde, Jesu suverenitet og det himmelske håpet – i alle fall om man skal ta de bibelske tekstene på alvor.

Derfor er jeg selv både overbevist om og takknemlig for at Jesus en dag skal komme tilbake.(sitat slutt).

Det skal både tro og tillit til for å kunne ha et så avklaret forhold til Jesu gjenkomst som Olof Edsinger skriver.
For mange oppstår frykt og usikkerhet når spørsmålet om verdens avslutning blir påtrengende. Mange mennesker bærer på en indre forestilling om at det vil skje at denne verden opphører, slik vi kjenner den.

At det fysiske, materielle en dag tar slutt beskrives på en forståelig måte i en gammel bønn:
Du grunnla jorden i gammel tid, himmelen er et verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du består. De skal slites ut som klær, du skifter dem ut, og de er borte. (Salmene 102, 26-27).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les også

Viktigst å forkynne Jesus!

«Det viktigste er å ha fokus på hvem Jesus er, hva han har gjort for oss og at vi får være Guds barn»
Les mer

Skifte i Fredrikstad

Atle Henning Eidem overtar fra september som pastor i Fredrikstad Baptistmenighet.
Les mer

Voksnes læring og de yngste generasjonene for Stig-André

Stig-André Lippert (til høyre i bildet) har begynt som studiekonsulent i K-stud. En stilling han skal kombinere med jobben som barne- og ungdomsarbeider i Halden Baptistmenighet.
Les mer
1 - 3 av 9

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone