Viktigst å forkynne Jesus!
Viktigst å forkynne Jesus!
17 september 2019
«Det viktigste er å ha fokus på hvem Jesus er, hva han har gjort for oss og at vi får være Guds barn»

Av Siri D. Fjeldberg

Kjell Birger Frøyland er nyansatt som barne- og ungdomspastor i Halden Baptistmenighet. Jobben hans er å drive Bapteens og konfirmantarbeidet. I tillegg skal han være med å legge tilrette for at menigheten kan nå nye barn. «Min drøm er at barn og unge skal være involvert i gudstjenesten. I mars var jeg på Baptistenes Lederkonferanse og deltok på et seminar om hvordan Ålgård Baptistmenighet har flyttet søndagsskolen inn i gudstjenesten. Vi skal ikke nødvendigvis kopiere hvordan andre gjør det, men det kanskje mulig å finne noe som ligner og som passer for oss.»

En viktig faktor er at alle er med når det er behov for endringer. «Det er viktig at hele menigheten er involvert og interessert i arbeidet vi skal drive», presiserer Kjell Birger, «Derfor skal vi først bruke tid i bønn for å gjøre dette på en klok måte. - Og vi må også ha folk til å gjøre jobben.»

Halden Baptistmenighet driver også en barnehage sammen med pinsemenigheten i byen. Barnehagebarna skal komme på en Sprell levende gudstjeneste i oktober. I tillegg ønsker Kjell Birger å besøke barnehagen med jevne mellomrom for å knytte kontakter.

Kjell Birger har tidligere vært pastor på i Andenes Baptistmenighet og Raufoss Baptistmenighet. Han har alltid vært engasjert i arbeidet blant barn og unge. De seneste årene har han vært bonde og også frivillig i Tistedal Baptistmenighet og i leirarbeidet. I tillegg til jobben i Tabernakelet, er han ansatt som vert og kjøkkenleder på Stenbekk Misjonssenter.

Les også

40 % flere søkere enn i fjor

Oslofjord Folkehøgskole har markant økning i søknadstallet pr 1. juni.
Les mer

Denne Jesus.... skal komme igjen

Jeg spisset ørene. Hørte jeg rett? Sa virkelig Petter Stordalen: - Vi vet jo at denne verden en dag skal gå til grunne, men ikke denne gangen...
Les mer

Slik tilpasset de seg den norske kulturen

Med oppvekst henholdsvis i jungelen i Kongo og i en flyktningleir i Thailand ble overgangen til norsk ungdomskultur stor for Arnhild Sommer Edvardsen og Sheeku Sher Ahpahtoo.
Les mer
1 - 3 av 62
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone