Voksnes læring og de yngste generasjonene for Stig-André
Voksnes læring og de yngste generasjonene for Stig-André
1 september 2017
Stig-André Lippert (til høyre i bildet) har begynt som studiekonsulent i K-stud. En stilling han skal kombinere med jobben som barne- og ungdomsarbeider i Halden Baptistmenighet.

Fra 15.august fikk K-stud fått to nye ansatte. Jens Jovik (til venstre på bildet) skal være vikar for Guro Haugland Byfuglien i 100 % stilling, og Stig-André Lippert har startet i 50 % fast stilling som studiekonsulent.

Stig-André Lippert skal jobbe som studiekonsulent i 50 % stilling. Lippert er 26 år og bor i Halden. Han er barne- og ungdomsarbeider i Halden Baptistmenighet i halv stilling, som han skal kombinere med stillingen hos oss. Han har bakgrunn som journalist i Det gode budskap (De Frie Evangeliske Forsamlingers blad), og har en bachelor i UKT – Ungdom, kultur og tro fra Det teologiske menighetsfakultet. Lippert skal behandle søknader om tilskudd til kurs, godkjenne studieplaner, gi faglig veiledning til kursarrangører og utføre internkontroll.

Jens Jovik skal være studie- og informasjonskonsulent i vikariat frem til juni 2018 i K-stud. Han er ferdig utdannet teolog, er 29 år og bor i Oslo. Jovik skal behandle søknader om tilskudd til kurs, godkjenne studieplaner, gi faglig veiledning til kursarrangører og jobbe med nettside, nyhetsbrev og annet informasjonsarbeid. De vil begge bidra med stand og medlemsbesøk.

Fra september gikk Guro Haugland Byfuglien ut i permisjon, og kommer tilbake i august 2018.

Voksnes læring og de yngste generasjonene for Stig-André

Studierådgiver Lillian Løitegård gikk av som pensjonist ved månedsskiftet august/september. Lillian har vært fast ansatt i K-stud siden fusjonen mellom Frikirkelig studieforbund (FSF) og Norsk Kristelig Studieråd (NKrS) i januar 2012, og den av K-stibs stab som mange av baptistene har forohld seg mest til de senere årene.

Lillian kom da fra stillingen som daglig leder i Pinsevennenes Studieråd. Hun var også styremedlem i FSF og medlem av interimsstyret som la til rette for fusjonen mellom de to studieforbundene.

Som ansatt i K-stud har Lillian vært en pådriver for at flere skal bli kjent med K-stud og tilskuddsordningene våre. Gjennom målrettet innsats har hun bidratt til vekst i antall kurs over flere år. Hennes engasjement for opplæringen smitter, og det er ikke få som har hatt gleden av å få veiledning av Lillian om studieplaner og søknader om tilskudd. Lillian har også hatt ansvar for internkontroll, og vært kontaktperson for flere av våre regionledd. Hun er fortsatt med i styret for VOFO Vestfold og Telemark.

Les også

Denne Jesus.... skal komme igjen

Jeg spisset ørene. Hørte jeg rett? Sa virkelig Petter Stordalen: - Vi vet jo at denne verden en dag skal gå til grunne, men ikke denne gangen...
Les mer

K-stud flyttes til Kulturdepartementet

- Vi ser på delingen som en mulighet til å styrke opplæringsvirksomheten i frivillige organisasjoner, knyttet både til det kultur- og frivillighetspolitiske området og det kompetansepolitiske området, sier K-stud i en kommentar-
Les mer

Godt tilbud

K-stud har fremdeles ledige plasser på Årets kurs! 13.-15. mars samles vi igjen på Soria Moria i Oslo. Viktige og nyttige kurs til en rimelig penge.
Les mer
1 - 3 av 25
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone