Voksnes læring og de yngste generasjonene for Stig-André
Voksnes læring og de yngste generasjonene for Stig-André
1 september 2017
Stig-André Lippert (til høyre i bildet) har begynt som studiekonsulent i K-stud. En stilling han skal kombinere med jobben som barne- og ungdomsarbeider i Halden Baptistmenighet.

Fra 15.august fikk K-stud fått to nye ansatte. Jens Jovik (til venstre på bildet) skal være vikar for Guro Haugland Byfuglien i 100 % stilling, og Stig-André Lippert har startet i 50 % fast stilling som studiekonsulent.

Stig-André Lippert skal jobbe som studiekonsulent i 50 % stilling. Lippert er 26 år og bor i Halden. Han er barne- og ungdomsarbeider i Halden Baptistmenighet i halv stilling, som han skal kombinere med stillingen hos oss. Han har bakgrunn som journalist i Det gode budskap (De Frie Evangeliske Forsamlingers blad), og har en bachelor i UKT – Ungdom, kultur og tro fra Det teologiske menighetsfakultet. Lippert skal behandle søknader om tilskudd til kurs, godkjenne studieplaner, gi faglig veiledning til kursarrangører og utføre internkontroll.

Jens Jovik skal være studie- og informasjonskonsulent i vikariat frem til juni 2018 i K-stud. Han er ferdig utdannet teolog, er 29 år og bor i Oslo. Jovik skal behandle søknader om tilskudd til kurs, godkjenne studieplaner, gi faglig veiledning til kursarrangører og jobbe med nettside, nyhetsbrev og annet informasjonsarbeid. De vil begge bidra med stand og medlemsbesøk.

Fra september gikk Guro Haugland Byfuglien ut i permisjon, og kommer tilbake i august 2018.

Voksnes læring og de yngste generasjonene for Stig-André

Studierådgiver Lillian Løitegård gikk av som pensjonist ved månedsskiftet august/september. Lillian har vært fast ansatt i K-stud siden fusjonen mellom Frikirkelig studieforbund (FSF) og Norsk Kristelig Studieråd (NKrS) i januar 2012, og den av K-stibs stab som mange av baptistene har forohld seg mest til de senere årene.

Lillian kom da fra stillingen som daglig leder i Pinsevennenes Studieråd. Hun var også styremedlem i FSF og medlem av interimsstyret som la til rette for fusjonen mellom de to studieforbundene.

Som ansatt i K-stud har Lillian vært en pådriver for at flere skal bli kjent med K-stud og tilskuddsordningene våre. Gjennom målrettet innsats har hun bidratt til vekst i antall kurs over flere år. Hennes engasjement for opplæringen smitter, og det er ikke få som har hatt gleden av å få veiledning av Lillian om studieplaner og søknader om tilskudd. Lillian har også hatt ansvar for internkontroll, og vært kontaktperson for flere av våre regionledd. Hun er fortsatt med i styret for VOFO Vestfold og Telemark.

Les også

Kuttforslag fra regjeringen rammer lokale menigheter

Regjeringen foreslår en nedgang på 10 millioner kr i tilskudd til studieforbundene. Nedskjæringen skal tas fra opplæringstilskuddet og vil derfor ramme kursvirksomheten direkte. For K-stud betyr det en nedgang i tilskudd på ca 800 000 kroner. Det vil si at langt færre kan få støtte til kursene sine.
Les mer

Viktigst å forkynne Jesus!

«Det viktigste er å ha fokus på hvem Jesus er, hva han har gjort for oss og at vi får være Guds barn»
Les mer

Skifte i Fredrikstad

Atle Henning Eidem overtar fra september som pastor i Fredrikstad Baptistmenighet.
Les mer
1 - 3 av 21
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone