Tiltak mot Korona-viruset
Tiltak mot Korona-viruset
10 mars 2020
Informasjon til lokallag og menigheter om arrangementer og anbefalinger for lokal virksomhet etter at Norge er så hardt rammet av Korona-viruset! (Oppdatert 14/7)

CDC

Nettsaken vil bli oppdatert ved endringer i situasjonen: Oppdatert 12/3 kl 15.20. Oppdatert 17/3 kl 12.40. Oppdatert 29/3 kl 12:27. Oppdatert 4/4 kl 20.00. Oppdatert 8/4 kl 11.03. Oppdatert 14/4 kl 05.44. Oppdatert 16/4 kl 12.00. Oppdatert 21/4 kl 12.25. Oppdatert 23/4 kl 11.40. Oppdatert 29/4 kl 08.27. Oppdatert 30/4 kl 22.23. Oppdatert 4/5 kl 22.00, Oppdatert 7/5 kl 10.00. Oppdatert 13/5. Oppdatert 28/5. Oppdatert 10/6. Oppdatert 15/6. Oppdatert 17/6. Oppdatert 14/7

Fra og med 13. juli har det blitt åpnet opp for dåp på baptistisk vis. Ismittevernveilederen heter det nå:

Dåp av voksne etter baptistisk ordning kan i henhold til anbefaling av 13.07.2020 fra Helsedirektoratet gjennomføre forutsatt at man ivaretar generelle smitteverntiltak som grundig håndvask og overholdelse av enmetersregelen i for- og etterkant av dåpshandlingen.

Fra og med 15. juni har regjeringen åpne for arrangement med inntil 200 personer på offentlig sted. Reglene forutsetter fortsatt at det er en ansvarlig arrangør som legger til rette for en meter avstand mellom deltakerne og ivaretakelse av andre smittevernshensyn. Det er varslet at ftørre frosamlinger enn det ikke vil være aktuelt før  september.

Mandag 4. mai forelå det godkjent smittevernveileder for kirkene med tanke på gjenåpning for gudstjenester og samlinger, som framover vil være bransjestandard for kirkelig aktivitet. Senere utgaver av Smittevernveilederen har nå åpning for å kunne gjennomføre baptistisk dåp, kirkekaffe og inntil 200 deltakere.

Veilederen forefinnes nå også i engelsk utgave. Informasjonssiden til Norges kristne råd vil bli oppdatert med nye utgaver. 

I løpet av 6. mai kom også godkjent smittevernveileder for kirkene i forhold til virksomhet for barn og unge.  Her finner dere godkjent smittevernveileder for aktiviteter for barn og unge i kirkene.

Folkehelseinstituttet har også laget en smittevernveileder for større arrangement med lengre varighet for barn i sommer. Denne er det også linket til fra ressurssiden til Norges kristne råd.

Vi som kirkesamfunn må fortsatt være med å ta et samfunnsansvar for å hindre smittespredning og bidra til beskyttelse for våre medlemmer og besøkene.

Den unormale situasjon vil fremdeles vare ved en god stund. Det er derfor nødvendig å gi oppdaterte råd om situasjonen og informere om avlysning av nært forestående arrangement i sentral regi.

Vi gjør oppmerksom på at om en gjennomfører aktiviteter som ikke tar hensyn til retningslinjene i smittevernveilederene vil det kunne oppfattes som brudd på Smittevernloven.

Norges kristne råds informasjonside om korona

(vi er ikke redaksjonelt ansvarlig for innhold på eksterne lenker)

Arrangement som avlyses/flyttes

 • Jubaleirene på Kornsjø og Rivermont i juni er avlyst
 • Familieleiren på Vegårshei i juli er avlyst.
 • BU-leiren på Vegårshei i august er avlyst.
 • Landsmøtet flyttes fra 5.-7. juni til 30. oktober - 1. november.
 • Påmeldingen er åpnet. Alle påmeldte får flyttet påmeldingen og mulighet for å melde seg av landsmøtet.
 • Studietur til Tyrka 8.-14. september er kanselert. De berørte er varslet. Det vil bli invitert til tur neste år.
 • Verdenskongress i Brasil i juli er flyttet et år fram til juli 2021.  De berørte er varslet.
 • Planlagte møter mellom DNBs administrasjon og chin/karen-menighetene i april og mai

Råd til menighetene

Menighetene slutter ikke å være menighet  selvom en ikke kan samles fysisk. Vi vil derfor oppmuntre dere som er lokale ledere til å holde kontakt med menighetsmedlemmer gjennom telefon, sosiale medier m.m. Husk at i en tid der en isloeres mer enn vanlig, er det et ekstra savn for manege at en ikke kan møtes i kirkene. Mange menigheter og Ung baptist lager digitale gudstjenester og samlinger. Vi forsøker å samle opp engasjementet med en oppdatering på nettsidene hver søndag så lenge situasjonen er som nå. Det gjør vi først og fremst for å tilby et gudstjenestetilbud i baptistregi for flest mulig, selv om det ikke er ressurser lokalt til å lage en digital gudstjeneste.

Sørg fortsatt for god informasjon til medlemmene (hjemmesiden, e-post, sosiale medier).

Vi vil fortsatt holde denne saken oppdatert, og har også arrtikler relatet til covid-19 problematikken på nyhetsfeeden vår. En rekke nyheter, tips og råd som er relevant for menighetsarbeidet er delt på intranett

Vi sender ut skriv med viktig informajson til menighetene regelmessig og nyhetsbrev med det siste på nettsidene så ofte som det er naturlig. Ung baptist kan du følge på instagram ungbaptist eller infokjell, og det blir annonsert hangout på "houseparty". Hold dere gjerne oppdatert på Ung baptists facebookside.

I vårt kirkesamfunn har vi mange språkgrupper representert. For noen vil derfor relevant informasjon om korona på norsk være vanskelig tilgjengelig. Men fra myndighetenes side er det lagt opp til informajson på en rekke språk. Les mer

Offentlige samlinger

Fra og med 15. juni har regjeringen åpne for arrangement med inntil 200 personer på offentlig sted. Reglene forutsetter fortsatt at det er en ansvarlig arrangør som legger til rette for en meter avstand mellom deltakerne og ivaretakelse av andre smittevernshensyn. Det er varslet at ftørre frosamlinger enn det ikke vil være aktuelt før  september.

Mandag 4. mai forelå det godkjent smittevernveileder for kirkene med tanke på gjenåpning for gudstjenester og samlinger, som framover vil være bransjestandard for kirkelig aktivitet. Smittevernveilederen har nå åpning for å kunne gjennomføre kirkekaffe. Dessverre kom det ikke åpning for dåp på baptistisk vis i siste utgave av smittevernveilederen, som NOrges kristne råd har argumentert for.

Veilederen forefinnes nå også i engelsk utgave. Informasjonssiden til Norges kristne råd vil bli oppdatert med nye utgaver. 

I løpet av 6. mai kom også godkjent smittevernveileder for kirkene i forhold til virksomhet for barn og unge.  Her finner dere godkjent smittevernveileder for aktiviteter for barn og unge i kirkene.

Folkehelseinstituttet har også laget en smittevernveileder for større arrangement med lengre varighet for barn i sommer. Denne er det også linket til fra ressurssiden til Norges kristne råd.

Vi som kirkesamfunn må fortsatt være med å ta et samfunnsansvar for å hindre smittespredning og bidra til beskyttelse for våre medlemmer og besøkene. Større arrangement med inntil 200 deltakere, vil ikke kunne gjennomføres før tidligste etter 15. juni. En grense som blir stående gjennom sommeren.

Den unormale situasjon vil fremdeles vare ved en god stund. Det er derfor nødvendig å gi oppdaterte råd om situasjonen og informere om avlysning av nært forestående arrangement i sentral regi.

Vi gjør oppmerksom på at om en gjennomfører aktiviteter som ikke tar hensyn til retningslinjene i smittevernveilederene vil det kunne oppfattes som brudd på Smittevernloven.

Vi viser forøvrig til Folkehelseinstituttets (fhi.no) sine anbefalinger og ber menighetene om å følge disse fortløpende fordi situasjonen er under utvikling. Menighetene oppfordres fortsatt til å legge alternative planer for vårens konfirmasjonsgudstjenester. Vi understreker at det er viktig å lytte til lokale råd og eventuelt spørrre kommunelegen om råd.

Se (vi er ikke redaksjonelt ansvarlig for innhold på eksterne lenker):
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Andre tiltak

Menigheten som arbeidsgiver

Det er fremdeles en oppfordring til hjemmekontorordninger for dem som har en mulighet til det. Vær også  forberedt på at ansatte ikke kommer på jobb, f.eks. på grunn av karantene.

Menighetens ledere og ansatte bør:

 • Vurdere smitterisiko til sårbare mennesker ved omsorgsbesøk i private hjem, og i forbindelse med besøk /arrangement på institusjoner følges institusjonens retningslinjer
 • Vurdere behovet for egenbeskyttelse ved sykebesøk

Reisevirksomhet

Vi gir fortsatt disse rådene:

 • Begrens innlandsreiser i størst mulig grad. Utenlandsreiser er foreløpig ikke aktuelt å tenke på.
 • Ved bruk av kollektive transportmidler, forsøk å legge reisene til tidspunkter på dagen med færrest mulig reisende, eventuelt kan en benytte egen bil.
 • Erstatt reisevirksomheten med digitale kommunikasjonsverktøy så langt det er mulig.

Barmhjertighet og omsorg

Det er økt behov for omsorg i menighet og nærmiljø. Det er viktig å motvirke negative konsekvenser av isolasjon i denne tiden. Ta derfor kontakt med telefon til personer som kan trenge en henvendelse. For øvrig kan menigheten hvis dette er mulig, bidra i lokalsamfunnet med å hjelpe utsatte mennesker.Husk at menigheten slutter ikke å være menighet, selv om en ikke kan gjennomføre en ordinær virksomhet.

Håndtere situasjonen

Vær forberedt på mulig kritikk for avgjørelser og tiltak, eller mangel på slike tiltak. Sentralt vil vi følge Folkehelseinstituttets råd og retningslinjer nøye, og vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert via deres nettsider.

På disse nettsidene vil du finne flere råd og oppdaterte opplysninger (vi er ikke redaksjonelt ansvarlig for innhold på eksterne lenker):

Helsedirektoratet: helsedirektoratet.no
Folkehelseinstituttets anbefalinger fhi.no/nettpub/coronavirus
Næringslivets sikkerhetsråd www.nsr-org.no/aktuelle-saker/koronavirus-rad-til-naringslivet-article1412-110.html
UDs reiseråd www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/id2414273

La oss be for hverandre, våre menigheter og for den verden vi er en del av og som nå erfarer en stor og alvorlig krise.

Les også

Pinsefeiring over hele verden

Baptist World Alliance har satt sammen en video medklipp fra baptisters pinsefeiring over hele verden.
Les mer

Gratulerer med dagen - det er menighetens fødselsdag!

Selv om det er mange av menighetene som samles i kirkene til pinsegdstjeneste er det fremdeles tilbud om digitale gudstjenester. Vi deelr noe av det som i dag vil være til inspirasjon!
Les mer

Se internasjonal pinsegudstjeneste

I pinsen 2020 marker baptister over hele verden samhold, i lovprisning, fellesskap og økonomisk støtte til koronarammede
Les mer
1 - 3 av 49
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone