Tiltak mot Korona-viruset
Tiltak mot Korona-viruset
10 mars 2020
Informasjon til lokallag og menigheter om arrangementer og anbefalinger for lokal virksomhet etter at Norge er så hardt rammet av Korona-viruset!

CDC

Informasjonsbrev sendt  til lokallag og menigheter 12.03.2020

Nettsaken vil bli oppdatert ved endringer i situasjonen: Oppdatert 12/3 kl 15.20. Oppdatert 17/3 kl 12.40. Oppdatert 29/3 kl 12:27

Situasjonen med spredning av Korona-viruset er i stadig utvikling, og den er fortsatt i stigende kurve for smittefare.

Vi som kirkesamfunn må være med å ta et samfunnsansvar for å hindre smittespredning og bidra til beskyttelse for våre medlemmer og besøkene.

Menighetene må forberede seg på en unormal situasjon lenge. Det er derfor nødvendig å gi oppdaterte råd om situasjonen og informere om avlysning av nært forestående arrangement i sentral regi.

Arrangement som avlyses

Alle Ung baptist sine påskeleirer, inkludert distrikter og underorganisasjoner er avlyst.
Deltakere vil bli kontaktet fra arrangør mht. tilbakebetaling av deltakeravgift.

Alle arrnagement/styremøter i regi av Det Norske Baptistsamfunn til 18. april er enten utsatt, avlyst eller gjort om til digitale arrangement

Landsmøtet flyttes fra 5.-7. juni til 30. oktober - 1. november.
Påmeldingen er åpnet. Alle påmeldte får flyttet påmeldingen og mulighet for å melde seg av landsmøtet.

Studietur til Tyrka 8.-14. september er kanselert. De berørte er varslet. Det vil bli invitert til tur neste år.

Verdenskongress i Brasil i juli er flyttet et år fram til juli 2021.  De berørte er varslet.

Arrangement som kan bli avlyst

Avtalte møter
Det er lagt planer for flere møter/samtaler med representanter for Chin- og Karen-menighetene i april/mai.  Det er også planlagt styremøter og andre komitemøter utover våren.

Råd til menighetene

Informasjon til lokallagets og menighetens medlemmer

Sørg for god informasjon til medlemmer (hjemmesiden, e-post, sosiale medier).

Offentlige samlinger

Vi anbefaler å følge myndighetens råd om å avlyse alle arrangement i tråd med Regjeringens anbefaling om å forby kulturarrangement fra kl. 18.00 12. mars til 13. april.

Fra 213. april er det viktig at en ved gjennomføring av nattverd benytter særkalk og sikre at deltakerne kun får tatt på eget beger og eget brød. Den som tilbereder/leder må sørge for desinfeksjon av hendene godt synlig for deltakerne.

En må i fortsettelsen også ta hensyn til barn/unge og endre/andre risikogrupper.

Kirkekaffe, og servering av mat i forbindelse med kirkekaffe, må fortsatt vurderes. En kan f.eks.kun servere kaffe/te. Ved gjennomføring av gudstjenester og andre samlinger er det viktig å sikre at det er tilstrekkelig god plass i lokalet en benytter, slik at en ikke må sitte for tett på hverandre, og at en fortsatt forholder seg til det maksimale antallet i en forsamling som myndighetene setter til enhver tid.

Sørg også for ekstra hygienetiltak. Ha gjerne desinfeksjonssprit tilgjengelig. Sett opp plakater om å unngå håndhilsning og klemmer, og som minner om gode rutiner for håndvask m.m. Kommuneoverlegen kan gjerne konsulteres.

Vi viser til Folkehelseinstituttets (FHI.no) sine anbefalinger og ber menighetene om å følge disse fortløpende fordi situasjonen er under utvikling.

Menighetene oppfordres til å legge alternative planer for vårens konfirmasjonsgudstjenester.

Vi understreker at det er viktig å lytte til lokale råd.

Se: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Andre tiltak

Menigheten som arbeidsgiver

Innfør hjemmekontor for alle som kan. Vær forberedt på at ansatte ikke kommer på jobb, f.eks. på grunn av karantene.

Ved behov for å permitere ansatte på grunn av koronakrisen finnes det gode retningslinjer for dette

Se retningslinjer for beggravelser og andre kirkelige handlinger

Menighetens ledere og ansatte bør:

  • Vurdere smitterisiko til sårbare mennesker ved omsorgsbesøk i private hjem, og i forbindelse med besøk /arrangement på institusjoner følges institusjonens retningslinjer
  • Vurdere behovet for egenbeskyttelse ved sykebesøk

Reisevirksomhet

Vi fraråder menighetene å arrangere/gjennomføre både innenlands- og utenlandsturer i den nåværende situasjonen. Innlandsreiser bør også i størst mulig grad begrenses.

Ved bruk av kollektive transportmidler, forsøk å legge reisene til tidspunkter på dagen med færrest mulig reisende.

Erstatt reisevirksomheten med digitale kommunikasjonsverktøy.

Barmhjertighet og omsorg

Det er økt behov for omsorg i menighet og nærmiljø. Det er viktig å motvirke negative konsekvenser av isolasjon i denne tiden. Ta derfor kontakt med telefon til personer som kan trenge en henvendelse. For øvrig kan menigheten hvis dette er mulig, bidra i lokalsamfunnet med å hjelpe utsatte mennesker?

Håndtere situasjonen

Vær forberedt på mulig kritikk for avgjørelser og tiltak, eller mangel på slike tiltak. Sentralt vil vi følge Folkehelseinstituttets råd og retningslinjer nøye, og vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert via deres nettsider.

Lederkonferansen

Vi gjennomførte Lederkonferansen med omkring 300 deltakere 6.-8. mars. Dersom noen deltakere i løpet av 14 dager etter konferansen får bekreftet at en rammet av Korona-viruset ber vi om at det varsles til administrativ leder Siri Dufset Fjeldberg (40169434) eller informasjonsleder Roger Dahl (95975478).

På disse nettsidene vil du finne flere råd og oppdaterte opplysninger:

Helsedirektoratet: helsedirektoratet.no
Folkehelseinstituttets anbefalinger fhi.no/nettpub/coronavirus
Næringslivets sikkerhetsråd www.nsr-org.no/aktuelle-saker/koronavirus-rad-til-naringslivet-article1412-110.html
UDs reiseråd www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/id2414273


La oss be for hverandre, våre menigheter og for den verden vi er en del av og som nå erfarer en stor og alvorlig krise.

Informasjonsbrev sendt  til lokallag og menigheter 12.03.2020

Les også

Søndag er kirkedag

Koronaviruset gjør at ingen kan samles i kirkene. Vi har lett på på nett etter baptistsamlinger rundt i Norge denne søndagen og deler noen tips her om gudstjenestemuligheter.
Les mer

De ansatte er på hjemmekontor

For å vise solidaritet har Ung baptist og Baptistsamfunnet innført ordning med hjemmekontor. Fram til 26. mars vil de ansatte jobbe hjemmefra, men er nesten like tilgjengelig som vanlig.
Les mer

Alternativ gudstjeneste

Velkommen til Søndag kl. 11:00 hjemme hos deg selv. Ung baptist har lagt tilrette for en god gudstjenesteopplevelse!
Les mer
1 - 3 av 69
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone