Gi Jesus videre - i et multietnisk samfunn
Gi Jesus videre - i et multietnisk samfunn
26 november 2019
Biak Tha Sung (Thaku) bidro med multikulturelt perspektiv på konferansen i Kristiansand i helga.

Av Siri D. Fjeldberg

En fullbooket, tverrkirkelig konferanse hvor ulike kirkesamfunn og organisasjoner delte sine perspektiver og ressurser under overskriften Gi Jesus videre - om å dele evangeliet med barn og unge hele uka. Biak Tha Sung (Thaku) som kom rett fra USA og en konferanse om multietniske menigheter, brukte sitt foredrag til å vise samfunnsutviklingen og Bibelens bilde av det multietniske som nødvendig og villet av Gud. Mens det viktigste poenget var at enhet ikke betyr likhet. Det handlet heller ikke om at to kulturer skal leve ved siden av hverandre, men at veien å gå er å skulle lage en tredje, multikulturell kultur. En viktig faktor i dette er fordelingen av beslutningsmyndighet og makt i menighetene. Ut fra samtalen som etterfulgte foredraget kan vi se at det er mange menigheter som slipper migranter til i ulike oppgaver, mens makten forblir i majoritetskulturen. Som Thaku også poengterte i foredraget er det mange kulturelle utfordringer som gjør denne overgangen vanskelig og som man må jobbe videre med.

I tillegg delte Bente Sandtorp sine erfaringer fra Baptistkirken Home og Roald Zeiffert deltok i et panel hvor han snakket om forskningsarbeidet sitt om hvorfor unge mennesker forlater våre menigheter.

Gi Jesus videre er et samarbeid mellom alle medlemsorganisasjonene i Frikirkelig barne- og ungdomsunion og fokuserer spesielt på viktigheten av samarbeidet mellom hjem og kirke, inspirert av orange-bevegelsen i USA. Konferansen viste fram hva som finnes både av kunnskap og materiell fra alle de ulike medlemsorganisasjonene og samarbeidspartnerne, og var både praktisk og nytting for de som deltok. Det vil bli en ny konferanse om to år.

Les også

40 % flere søkere enn i fjor

Oslofjord Folkehøgskole har markant økning i søknadstallet pr 1. juni.
Les mer

Slik tilpasset de seg den norske kulturen

Med oppvekst henholdsvis i jungelen i Kongo og i en flyktningleir i Thailand ble overgangen til norsk ungdomskultur stor for Arnhild Sommer Edvardsen og Sheeku Sher Ahpahtoo.
Les mer

Økt antall lokallag i Ung baptist

"Etter å ha byttet ut medlemsprogrammet vårt er vi veldig fornøyde med resultatet når vi landet på 179 godkjente lokallag", sier Siri D. Fjeldberg, administrativ leder i Ung baptist.
Les mer
1 - 3 av 53
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone