Gammel skute å snu
Gammel skute å snu
1 oktober 2019
Oslo Sentrum Baptistmenighet ruster seg til nye eventyr!
Bilde fra innsettelse av menighetsleder og ungdomsarbeider.
Fred Habberstad, Fredrik Krunenes, Fahrad Ahmed, Per Øvergaard, Håkon Sigland, Elena Teigen. Foto: An Hong Nguyen

 

Av Siri D. Fjeldberg

130 år gammel, over 300 medlemmer, med barn og tilhørige, og fem ansatte i deltidsstillinger til å drive det daglige arbeidet. Oslo Sentrum Baptistmenighet har overlevd brytninger, endringer, navneskifte, opprustning og oppussing. Nå kan de fortelle om et bygg i god helse som er tilrettelagt for dagens drift. I tillegg er det hybler på plass i 4 etg.

Håkon Sigland er nyansatt pastor med hovedansvar for videreutvikling av menigheten og administrasjon. «Jeg er imponert over dugnadsinnsatsen. Da planen var å at hyblene skulle rustes opp i sommer, var jeg skeptisk til at det kom til å gå, men det gikk, og det var mange som la ned mye tid.» «Det er også tilvekst av nye folk,» fortsetter Fredrik Krunenes. «Både ved medlemsopptakelse og dåp. Vi er inne i en god drive, og det er engasjement for å se hva som vil skje i menigheten i 2019.»

I menigheten brukes familiemetaforen bredt. Det er ikke bare for egen menighet men også for United Church som leier her, og Grace Chin Church og Talsmannen baptistmenighet som har gått ut og hvor samarbeidet videreføres på ulike måter. Det har tildels vært store kompromisser som har vært gjort for å oppnå dette samarbeidet, men konklusjonen er at det har endt opp i en vinn-vinn situasjon. I tillegg ser de en tendenst til at folk å treffes og bruker mer tid sammen.

Menigheten har utarbeidet et nytt gudstjenestekonsept med ulike gudstjenstetyper i løpet av måneden. Det er variasjon mellom tradisjonelle gudstjenester, bønnevandringsgudstjenester for refleksjon, agapegudstjeneste med måltidsfellesskap og familiegudstjenester. De jobber fortsatt med å finne sin plass i nabolaget. I november skal de ha en prøveperiode med åpen kirke på kveldstid. «Det er veldig bra hvis vi kan få forbønn for det», fortsetter Fred Habberstad, Fredrik og Håkon. I tillegg til de tre er Elena Teigen ansatt som ny ungdomsarbeider.

Baptist.no følger bønnekalenderen for menighetene og vil presentere så mange som mulig i løpet av året. Uke 39 ber vi for Oslo Sentrum Baptistmenighet og Calvary Chin Church.

Les også

Tilbud om gudstjenester og møter

Koronaviruset gjør at ingen kan samles i kirkene. Vi lette på nett etter baptistsamlinger rundt i Norge sist søndag og delte noen tips om gudstjenestemuligheter. De kan fortsatt være til velsignelse.
Les mer

Håper kirkene fortsetter med digital satsing etter krisa

KABB erfarer at nye digitale tjenester i forbindelse med Korona-krisa er med på å bedre inkludere mennesker med funksjonsnedsettelser i kirkelige fellesskap.
Les mer

De ansatte er på hjemmekontor

For å vise solidaritet har Ung baptist og Baptistsamfunnet innført ordning med hjemmekontor. Fram til 26. mars vil de ansatte jobbe hjemmefra, men er nesten like tilgjengelig som vanlig.
Les mer
1 - 3 av 70
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone