Spennende pastorutfordring i ishavsbyen
Spennende pastorutfordring i ishavsbyen
7 mai 2019
Tar du utfordringen? Hva med en tjeneste i baptistmenighetene på Sommarøy og i Tromsø?

De to menigheten i Tromsø kommune vil gjerne styrke laget med en som kan bruke all sin tid på å bygge menigheter. Eller kanskje to som vil dele en 100% pastorstilling. I utgangspunktet ser vi for oss en tjeneste som er omtrent likt fordelt mellom menighetene.

Menigheten på Sommarøy er plassert i et lokalsamfunn med gode relasjoner til baptistkirken. Det er en god del unge, nyetablerte ektepar, ‐der er barnefamilier både i og utenom menigheten som har behov for en levende og aktiv kirke. Menigheten har et vakkert kirkebygg som ligger strategisk, sentralt plassert i bygda.

I Tromsø ligger kirkebygget midt i sentrum og er et godt verktøy for utadrettet virksomhet. Menigheten har et lite barnearbeid og har felles ungdomsarbeid med to andre menigheter. Mellom menighetene i byen er det godt og tett samarbeid. Menigheten har et godt arbeid, med solide, aktive medlemmer. Byen er i stadig vekst og har i dag ca 16.000 studenter. Dette er potensiale for utstrakt misjonsarbeid.

Det har fra flere hold vært profetert om vekkelse i nord, og menighetene vi stå rustet med mer mannskap enn vi rår over i dag. Det vil legges til rette for at den/de som blir tilsatt, skal få bruke sine sterke sider, mens andre oppgaver for å drive menighetsarbeidet, kan løses av andre.

Les mer

Relaterte lenker

Les også

Distriktsnytt i posten

Baptistmenigheten i Ballangen har gitt femhundretusen kroner til Rivermont Ungdomssenter. Dette er en storslått gave, og har vært mulig å realisere etter at menigheten solgte baptistkirken i Narvik. Du kan lese mer om denne gaven og andre nyheter i Distriktsnytt, som er på vei til abonnentene.
Les bladet

Siste nytt fra Nord-Norge

Første nummer av Distriktsnytt i 2019 er lagt ut på nettstedet.
Les mer

Vedtok oppstart av tilbygg på Rivermont

Kostnadsrammen for utbygging av spisesalen på Rivermont er på 3.8 millioner. Årsmøtet i Rivermont drift og Baptist nord sluttet seg til planene.
Les mer
1 - 3 av 24
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone