HLT topp tre i landet på studiekvalitet
HLT topp tre i landet på studiekvalitet
25 mars 2019
Mars måned betyr årsrapportering og evaluering. Heldigvis kan vår høyskole igjen vise til gode resultater. Studenttallet steg med 12 % til 278 studenter, og antallet studiepoeng som ble avlagt pr. student var litt høyere enn landsgjennomsnittet.

Av Arne Mella, rektor

Totalt fullførte 40 studenter en bachelorgrad ved HLT i 2018, og 15 fullførte års- og halvårsenheter. Publikasjonspoeng for forskning blant våre ansatte var godt over gjennomsnittet for høyere utdanning, og andelen lærere med doktorgrad har nå passert 41 %.

Et av de gledeligste og mest iøynefallende resultatene var imidlertid at HLT i den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret rangeres som topp tre i landet på helhetlig studiekvalitet! Undersøkelsen gjennomføres blant andre års studenter på alle høyskoler og universiteter. Av skoler med mer enn 35 respondenter fikk Politihøgskolen 4,6 poeng (av 5 mulige) med Ansgar Teologiske Høgskole og Høyskolen for ledelse og teologi på delt andreplass med 4,5 poeng. På toppen av det hele fikk vårt felles masterprogram i ledelse og menighetsutvikling hele 5,0 poeng!

Dette betyr naturligvis ikke at det ikke er mye som fortsatt kan bli bedre. Årsrapporten peker også på utfordringer som utbygging og videre utvikling av skolens kvalitetssystemer. Studentene trekker fram biblioteket og yrkesrelevans som andre forbedringsområder. Her tar vi spennende grep i disse dager: HLT blir medeier i kanskje verdens største, digitale teologiske bibliotek på engelsk, og 27. mars arrangerer vi karrieredag for å koble studenter med behov i menigheter og kristne organisasjoner. Vi tror dessuten det nye bachelorprogrammet i religion og samfunn gjør det enda lettere å omsette utdanningen ved HLT til jobb og tjeneste i menighet, skole og samfunn.

Hva så med det som ikke så lett kan måles? HLT har som visjon å være et studiested hvor vi trener unge mennesker som bidrar til å forandre verden. Vi ønsker å forene akademisk kunnskap med Åndens kraft. Økt kunnskap om Gud og opplevelsen av hans nærvær kan vanskelig måles i poeng, men det er livsforvandlende – og grunnen til at vi fins som høyskole!

Les også

– Nasjonene er i byene

Misjonens framtid er i byene og kirkene må lære å tilpasse seg storbyens mangfold, mener den amerikanske teologen og pastoren Ray Bakke.
Les mer

Takk for jobben

Elin Evenrud avsluttet i vår seks års innsats som rektor ved folkehøgskolen. Landsmøtet takket henne med stående applaus.
Les mer

Rektorskifte

Kristina Sletten Andersen er ansatt som ny rektor etter Elin Evenrud, opplyser styreleder Billy Taranger ved Holtekilen folkehøgskole.
Les mer
1 - 3 av 76
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone