Vedtok oppstart av tilbygg på Rivermont
Vedtok oppstart av tilbygg på Rivermont
16 February 2019
Kostnadsrammen for utbygging av spisesalen på Rivermont er på 3.8 millioner. Årsmøtet i Rivermont drift og Baptist nord sluttet seg til planene.

Av Roger Dahl

Byggekomiteen for Rivermont ved Ernst Selvik presenterte planene for årsmøtet. I kalkylen på 3.8 millioner er det forutsatt at en låner to millioner, bruker en million av oppspart kapital, og i tillegg samler inn 800.000 kroner. Byggetillatelse fra kommunen er på plass, finansieringsplanen er godkjent av banken, og avtale med entreprenøren er i sluttforhandlinger.

Spisesalen vil bli dobbelt så stor som nå, den vil kunne brukes sammen med peisestua, som en stor forsamlingssal, og med det overflødiggjøre behov for telt til møter ved store sammenkomster.

I tillegg til utbyggingen vil nytt handikapptoalett, nytt brannvarslingsanlegg  og en del brannsikringstiltak gjennomføres innenfor kostnadsrammen på 3.8 millioner.

Årsmøtene, som for andfre gang ble holdt etetr den nye modellen for organisering av arbeidet blant baptistene i nord benyttet anledningen til å tilpasse vedtekter og  presisere arbeidsform for virksomheten. Bård Jørgen Kollbotn  og Leif Vollan er styreledere for Rivermont drift og Baptist i nord. Over 40 delegater fra 10 menigheter deltok i årsmøtet. 

Årsmøtet ble gjennomført lørdag 16. februar. 

Les også

En smak av Eritrea/Etiopia i Tromsø

Lørdag ettermiddag inviteres det til eritreisk/etiopisk gudstjeneste i baptistkirka i Tromsø. Jeg fikk delta på gudstjeneste en lørdag i januar.
Les mer

Nyheter fra nord!

Les om utbygging på Rivermont, distriktsstevnet og andre arrangement, nytt fra menighetene i nord og andakt om fellesskap av Billy Taranger.
Les mer

Ny struktur på plass

Baptistene i Nord-Norge har i et par år arbeidet med struktur og styringsform for fellesarbeidet i distriktet.
Les mer
1 - 3 av 13

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone