Ber om råd
Ber om råd
6 March 2019
Etter at Bærum Baptistmenighet før jul valgte en kvinne i samkjønnet ekteskap inn i menighetsledelsen ber Hovedstyret menighetene om råd da dette ikke er i tråd med tidligere vedtak om homofilt samliv og lederskap i Baptistsamfunnet.

Av Roger Dahl

Gjennom flere år har Bærum Baptistmenighet og Baptistsamfunnets ledelse hatt dialog om hvorvidt det vil være mulig for menigheten å velge en som lever i samkjønnet ekteskap inn i menighetsledelsen.

Det har, helt siden de første debattene innen kirkesamfunnet om homofilt samliv tidlig på 1990-tallet vært ulike meninger. Et tydelig flertall har vært avvisende, mens et mindretall har hatt et annet syn.

Kirkesamfunnets landsmøte sluttet seg i 2000 til en uttalelse Hovedstyret vedtok i 1995, der det heter at en mener de bibelske tekstene er avvisende til homofilt samliv. I 2006 ble en menighet ekskludert som utfordret vedtaket fra landsmøtet i 2000.

Med bakgrunn i dialogen med Bærum Baptistmenighet inviterte Baptistsamfunnet i 2015 menighetene og arbeidsgrenene til en åpen dialog rundt forståelsen av homofilt samliv i forhold til lederskap. En hel rekke menigheter responderte negativt på ønsket om dialog, at Hovedstyret valgte å sette saken på vent.

Hovedstyret syntes likevel det var viktig med en slik samtale, og kirkesamfunnets teologiske samtaleforum ble utvidet med flere representanter fra begge sider. Fem grundige samtaler, også med besøk av teologer med ulike ståsted, ble gjennomført fra høsten 2016 til våren 2017 uten at en kom nærmere hverandre.

Hovedstyret behandlet i sitt møte 1.-og 2. februar henvendelsen fra Bærum om deres valg, og kom til at det, i lys av tidligere vedtak og praksis, vil være naturlig å spørre menighetene til råds. I perioden fram til påske vil en gjennomføre regionale møtepunkter i hele landet, slik at menighetene skal ha en mulighet til å samles, til å tenke gjennom situasjonen og gi sitt råd til hovedstyret.

Les også

Hallaien! - Vil du bli barneleder i Bergen baptistkirke?

Trives du med barn, liker du å synge og lede nybrottsarbeid? Søk på ledig stilling som barneleder i Bergen Baptistmenighet.
Les mer

Hvordan bli en bedre menighetsplanter og pastor?

Mike Pears er direktør for International Baptist Study Center i Amsterdam, og har mange års erfaring som pastor og menighetsplanter i England. Tirsdag 2. april deltar han på fagdag.
Les mer

Vil du lede og utvikle en menighet midt i hovedstaden?

Til å føre menighetenes arbeid inn i en ny tid, ønsker Oslo Sentrum Baptistmenighet å utvide staben med en leder som brenner for å utvikle en storbymenighet midt i hjertet av Oslo.
Les mer
1 - 3 av 57
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone