Ber om råd
Ber om råd
6 mars 2019
Etter at Bærum Baptistmenighet før jul valgte en kvinne i samkjønnet ekteskap inn i menighetsledelsen ber Hovedstyret menighetene om råd da dette ikke er i tråd med tidligere vedtak om homofilt samliv og lederskap i Baptistsamfunnet.

Av Roger Dahl

Gjennom flere år har Bærum Baptistmenighet og Baptistsamfunnets ledelse hatt dialog om hvorvidt det vil være mulig for menigheten å velge en som lever i samkjønnet ekteskap inn i menighetsledelsen.

Det har, helt siden de første debattene innen kirkesamfunnet om homofilt samliv tidlig på 1990-tallet vært ulike meninger. Et tydelig flertall har vært avvisende, mens et mindretall har hatt et annet syn.

Kirkesamfunnets landsmøte sluttet seg i 2000 til en uttalelse Hovedstyret vedtok i 1995, der det heter at en mener de bibelske tekstene er avvisende til homofilt samliv. I 2006 ble en menighet ekskludert som utfordret vedtaket fra landsmøtet i 2000.

Med bakgrunn i dialogen med Bærum Baptistmenighet inviterte Baptistsamfunnet i 2015 menighetene og arbeidsgrenene til en åpen dialog rundt forståelsen av homofilt samliv i forhold til lederskap. En hel rekke menigheter responderte negativt på ønsket om dialog, at Hovedstyret valgte å sette saken på vent.

Hovedstyret syntes likevel det var viktig med en slik samtale, og kirkesamfunnets teologiske samtaleforum ble utvidet med flere representanter fra begge sider. Fem grundige samtaler, også med besøk av teologer med ulike ståsted, ble gjennomført fra høsten 2016 til våren 2017 uten at en kom nærmere hverandre.

Hovedstyret behandlet i sitt møte 1.-og 2. februar henvendelsen fra Bærum om deres valg, og kom til at det, i lys av tidligere vedtak og praksis, vil være naturlig å spørre menighetene til råds. I perioden fram til påske vil en gjennomføre regionale møtepunkter i hele landet, slik at menighetene skal ha en mulighet til å samles, til å tenke gjennom situasjonen og gi sitt råd til hovedstyret.

Les også

På flyttefot

Sentrumskirken Haugesund Baptistmenighet flytter 1. september inn i nye kirkelokaler. Vi gratulerer!
Les mer

Kirke i en ny tid

Når samfunnet endres må kirkene også endres. Hvordan ser Norge ut om tjue år, og hvordan vil kirkene påvirkes av det? Som baptistkirken i Wedding, Berlin, der klatretårnet står midt i kirkerommet.
Les mer

Skiftende tider og utsende

Eben Eser, som baptistene i Drammen kalte kirkebygge sitt i 1907, har vært "hjemmet" i 112 år. Nå nærmer det seg sluttet på en 30 års periode med restaurering, om- og påbygging. Nytt tak skal på plass!
Les mer
1 - 3 av 63
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone