Ikkevoldsprisen til kvekerne
Ikkevoldsprisen til kvekerne
17 januar 2019
– Vi er takknemlige og glade for å bli sett, men føler samtidig ikke at vi har gjort noe spesielt. Vi har bare vært dem vi er, sier Kromberg til Kristelig Pressekontor.

Ikkevoldsprisen til kvekerne

 
Kvekersamfunnet og Kvekerhjelp får pris for sitt fredsbyggende arbeid i Martin Luther Kings ånd.
 
Skrevet av Ingunn Marie Ruud
Publisert 17. Januar 2019
 
 

Av Ingunn Marie Ruud

I forbindelse med markeringen av King-dagen den 21. januar deler Det Norske Baptistsamfunn sammen med Norges kristne råd og Holtekilen folkehøgskole ut Ikkevoldsprisen. Med den årlige prisen ønsker de å rette oppmerksomhet mot fred og rettferdighet med ikkevold som redskap.

Ikkevoldsprisen 2019 går til Kvekerhjelp og Kvekersamfunnet ved Marit Kromberg.Hun forteller at kvekerne alltid har satt stor pris på og har vært inspirert av fredsprisvinneren Martin Luther Kings arbeid og budskap.

– Amerikanske kvekere var veldig begeistret for Martin Luther King da han levde og var blant dem som nominerte ham til fredsprisen. Kvekere forstod tidlig kraften i det både Gandhi og Dr. King sto for og har lært mye av det, sier Kromberg som er redaktør for tidsskriftet Kvekeren og økonomikoordinator i Kvekersamfunnet.

Inspirasjon
Nominasjonskomiteen for Ikkevoldsprisen fremhever blant annet Kvekerhjelps freds- og utdanningsprosjekter flere steder i verden og deres arbeid for og med mennesker som lever i konfliktområder.

– Kvekerne har engasjert seg for fred, rettferdighet og gode levekår for alle i over tre hundre år. «La ditt liv vitne», sier et gammelt kvekerord. Kvekerne sier at arbeid for medmennesker er et viktig uttrykk for deres gudstro, skriver komiteen i sin begrunnelse.

Marit Kromberg fremheves som en strålende representant for kvekerne gjennom sitt omfattende engasjement og trofasthet i fredsarbeidet gjennom en årrekke.

– Hun er til stor inspirasjon for mange andre som arbeider for fred, skriver nominasjonskomiteen.

Pasifister
Kvekerne, som feiret sitt 200-årsjubileum i Norge i 2018, er kjent for å være pasifister som ikke vil ta i våpen eller utføre militærtjeneste. De fikk sammen med andre kjempet fram en lov om samvittighetsfrihet til å nekte militærtjeneste i 1932. I vår tid er det ikke lenger behov for den tradisjonelle siviltjenesten, mener Kromberg.

– Det er ikke lenger bruk for så mange soldater, bare noen få til å betjene våpnene. Men det trengs mange skattepenger til å kjøpe moderne våpen, sier hun.

Kvekerne kjemper nå sammen med andre fredsorganisasjoner for at man skal kunne bruke disse skattepengene på noe annet.

– Vi ønsker oss en norsk ikkevoldelig sivil fredstjeneste som et alternativ til militærtjenesten. En fredsstyrke uten våpen som kan gå inn i områder på et tidlig stadium i en konflikt for å forebygge og bruke ikkevoldsmetoder for å bidra til å skape en fredelig vinn-vinn situasjon, sier Kromberg.

Det av Gud i alle
Kromberg forteller at kvekernes fredsvitnesbyrd bygger på trossamfunnets eneste dogme: troen på «det av Gud», gudsfrøet eller gudslyset, i alle.

– Vi erkjenner at det kan være mer og mindre synlig, men vi har en tro på at det er der, og at vår jobb er å møte det, få kontakt med det og aldri slå i hjel en som bærer det.

Kvekerhjelp bidrar i dag med støtte til driften av 13 barnehager for palestinske flyktninger i Gaza og støtte til fredsarbeid i Rwanda, Burundi og Øst-Kongo som drives av lokale kvekere.

– Arbeidet handler mye om å skape selvtillit og trygghet i mennesker på en måte som gir dem krefter til å møte det av Gud i andre og gi et bidrag til å leve «Guds Rike» midt iblant oss, sier Kromberg. KPK

Les også

– Viktig at tros- og livssynssamfunnene står sammen

Med 30 års fartstid i økumeniske råd, har nylig pensjonerte Dag Nygård vært en sentral aktør i å forme en retning for det norske livssynsfeltet i en tid med store forandringer.
Les mer

Våre tanker og bønner går til de rammede

Hendelser, som i Oslo natt til lørdag 25. juni, skal ikke skje. Vi er sterkt berørt av den forferdelige hendelsen med skyting, drap og mange skadde.
Les mer

Ingrid Rosendorf Joys mottok Ikkevoldsprisen

Om du gikk glipp av utdelingen av Ikkevoldsprisen fredag 22. april er det ikke for sent. Markeringen på Oslofjord Folkehøgskole ble tatt opp og opptaket finner du her.
Les mer
1 - 3 av 155
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone