– Vi synes vi har fått en grei pris som begge parter er fornøyd med. Vi er fornøyde med salget fordi det tilfører oss kapital som skal brukes i forbindelse med kjøpet av Brannstasjonen, sier Arnt Ove Berg, styreleder i NLM, til Dagen. NLM kjøpte i april i år den gamle brannstasjonen i Sandnes for 79,2 millioner kroner.

Immanuel Baptist Church på Sandenes er en av de større Chin-menighetene innen Det Norske Baptistsamfunn, og har medlemmene sine bosatt hovedsaklig i kommunene Sandnes, Bryne og Gjesdal.