Pastorinnsettelse
Pastorinnsettelse
10 mai 2021
Pastor Nawl Tling ble innsatt som pastor i Calvary Chin Church på Hamar søndag 2. mai.

Det er integrasjonspastor Peter Ngaidam som forteller dette til nettstedet baptist.no. Han var med på innsettelsen av Pastor Nawl Tling i Calvary Chin Church på Hamar.  Nwl Tling  er ansatt som pastor i 50% stiling.

I Baptistsamfunnets strategier er et av målepunktene å bidra til at menighetene har god leder- og pastordekning. Dette er et punkt som er med fordi vi tror det har vesentlig betydning for menighetene med gode ledere. Derfor er det gledelig at flere av Chin-menighetene nå har ansatte pastorer, ikke minst at Calvary Chin Church også er en av disse. Det betyr mye for menighetene med en pastor som kan være hyrde, sjelesørger og forkynner.

Vi gleder oss med Calvary Chin Church og pastor Nawl Tling. 

Calvary Chin Church på Hamar har 85 medlemmer, med barn og andre tilhørige teller menighetsfamilien 131 mennesker. Menigheten har bibel og samtalegruppe, kvinnegruppe, et stort sangkor og flere grupper med aktivteter og opplegg for barn og unge. På landsmøtet 2020 deltok ei lovsangsgruppe med ungdom i møtet fredag kveld. Calvary Chin Church ble tatt opp som medlemsmenighet i Baptistsamfunnet i 2011, og den kjøpte eget kirkebygg i 2014. Fra medlemmene i menigheten kom til Norge og fram til menighetstiftelsen, var de fleste tilknyttet Hamar Baptistmenighet.

Les også

Menighetsrådgiverne på tur ...

Helgen 22-24. oktober var menighetsrådgiverne for Østlandet Agnar Sæli og Atle H. Eidem på tur til baptistmenighetene rundt Mjøsa.
Les mer

Ny baptistkirke i Lillesand

Lillesand Baptistmenighet tok i januar i bruk sin nye kirke. Først i begynnelsen av mai ble dette markert med en stortilt innvielsesfest, da koronapandemien har satt en stopper for det tidligere.
Les mer

Digitale gudstjenester

Korona påvirker oss fremdeles, og i mange områder av landet er det strenge restriksjoner. Vi har derfor tatt en sjekk på digitale tilbud fra Home Church, Oslo og andre kirker søndag 16. mai.
Les mer
1 - 3 av 116
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone