Sprenger kapasiteten
Sprenger kapasiteten
21 august 2018
Høyskolen for ledelse og teologi jubilerer med rekordsøkning.

Denne høsten er det ti år siden Pinsebevegelsen, ved Filadelfiakirken i Oslo, og baptistsamfunnet kunne ønske de første studentene velkommen til bachelor-studier i teologi og ledelse ved HLT. 

Ny rekord
I løpet av de første ti årene har studenttallet tidoblet seg, og når årets studenter ble ønsket velkommen denne uken var kapasiteten ved skolens lokaler på Stabekk nærmest sprengt.

I tillegg til bachelor-programmet i Teologi og Ledelse tilbyr skolen denne høsten også et nytt bachelor- studium i Religion og samfunn.
Det nye tilbudet var med å sørge for en rekordsøkning til de norske studieprogrammene,

og HLT har i dag om lag 280 studenter, som er rekruttert fra en stor bredde av det norske kirkelandskapet.  

Dype røtter 
Under årets Fadderuke ved HLT, som ellers bød på grillfest, intimkonsert, rebusløp og en prestisjetung fotballkamp mellom lærere og studenter, ble studentene tatt med på et tilbakeblikk på skolens historie gjennom et foredrag ved forskningsleder Karl Inge Tangen.

Han kunne vise til at HLT med sin korte historie likevel har dype røtter.
Allerede i 1910 startet baptistene sin misjonsskole under ledelse av Olav Johansen Øie. I 1950 kjøpte baptistsamfunnet eiendommen som dagens skole er bygget på, og gjennom siste halvdel av 1900-tallet tok baptistenes teologiske seminar stadige skritt mot å tilby en kreditert akademisk teologiutdannelse, under ledelse av Nils J. Engelsen.

Mandat fra Predikantkonferansen
Da Pinsebevegelsen og Baptist-samfunnet fant sammen i 2007, var det etter at pinsevennenes Predikantkonferanse i 2001 hadde gitt Filadelfiakirken i Oslo mandat til å starte arbeidet med å finne en vei for høyere teologisk utdanning i bevegelsen. Filadelfiakirken satte ned en arbeidsgruppe med dette formålet bestående av Karl Inge Tangen, Knut Willy Sæther, Asle Ystebø og Øystein Gjerme.

Samarbeidet med baptistene, og lokaliseringen av skolen på Holtekilen ved Stabekk, kom i stand i 2007.

Krise og mirakler
I sitt foredrag trakk forskningsleder Tangen frem både høydepunkter og kriser i skolens historie.

– Det mest utfordrende i denne pioner-fasen har vært å hele tiden arbeide med svært begrensede økonomiske midler, samtidig som arbeidstyngden har vært stor. I arbeidet med å bygge opp en akademisk høyskole er det mange av oss som har gjort ting vi aldri hadde gjort før, og læringskurvene har til tider vært veldig bratt, men Gud har vært trofast og vi opplever at det er Han som bygger denne skolen, sier Tangen.

Ved kritiske korsveier for skolen har ledelsen fått oppleve både momentane helbredelser av nøkkelpersoner i staben og penge-undere i form av økonomiske gaver som har kommet på de mest prekære tidspunktene. 

HLTs DNA
Når forskningslederen ser fremover understreker han viktigheten av at HLT bevarer sitt DNA som en høyskole som kombinerer akademia og en frimodig tro på Åndens kraft, som legger til rette både for teoretisk læring og praksis og som sammenholder både studier i teologi og ledelse. 

Fakta:

  • - Høsten 2008 tok HLT i mot sine første studenter.
  • - Jubileet feires i januar 2019
  • - HLT satte i år rekord med 179 søknader til de norske programmene
  • - Det har aldri tidligere vært flere studenter på campus i Stabekk.

Les også

NOKUT godkjenner HLTs akkrediteringssøknad

En omfattende prosess har fått et gledelig resultat.
Les mer

Tilbud om kurs i Baptistisk teologi og historie

Høyskolen for Ledelse og Teologi tilbyr kompetansekurs i baptistisk teologi og historie. Kurset gir en grundig innføring i baptistisk teologi og historie. En kunnskap som er helt essensiell for pastorer og andre ledere i norske baptistmenigheter.
Les mer

Arne Mella fortsetter som rektor

Rektorstillingen på HLT har vært utlyst denne våren og nå er prosessen landet. Arne Mella har vært i stillingen i 5 år, der starten var et vikariat. Nå skal han fortsette i ytterligere tre år.
Les mer
1 - 3 av 92
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone