Tydeligere rettferdighetsfokus
Tydeligere rettferdighetsfokus
14 juni 2018
Som et flerkulturelt kirkesamfunn er det naturlig å rette fokuset mot flyktninger og innvandrere som opplever urettferdighet.

Av Siri D. Fjeldberg

Det er spesielt to punkter som har kommet fram, og hvor enkeltmenigheter viser engasjement allerede. For det første er flere menigheter i kontakt med konvertitter som opplever at de ikke blir trodd av norske myndigheter. Det andre er innvandrere som opplever urettferdighet fra offentlig hold for eksempel i forhold til familiegjenforening. - At det nå lages en ressursgruppe for de som jobber med dette skal bidra til å støtte og et kontaktpunkt for menighetene som jobber med dette og en mulighet til å samle ressursene og erfaringene vi har, sier Terje Aadne, generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn. - Det er heller ikke til å legge skjul på at flyktningpolitikken i Norge de siste årene har bidratt til å sette dette på agendaen. Men det er viktig for oss å understreke at rettferdighet handler om mer enn flyktningpolitikk, som for eksempel menneskehandel i ulike former.

Rettferdighetstanken har lang tradisjon blant baptister og har vært en bærende verdi i fellesskapet. Historisk kan man vise til blant annet baptistpastoren Martin Luther King Jr og hans kamp for rettferdighet i USA. I Norge har Baptistsamfunnet satt større fokus på rettferdighet gjennom markeringen av King-dagen og utdelingen av Ikkevoldsprisen.

Ressursgruppen består i dag av Georgeta Sigland, Sharham Barati, Hermod Bakkevoll og Terje Aadne. Oppgavene gruppen har vil blant annet være å bidra i møte med offentlige myndigheter angående rettferdighet for flyktninger og innvandrere, være et kontaktpunkt for menigheter som engasjerer seg i rettferdighetssaker, kunne henvise til ulike ressurser og gi veiledning i forhold til hvordan saksbehandlingen til norske myndigheter foregår i ulike saker.

James Motter

Les også

Kirker truet i Myanmar

Vi fikk 1. mars melding om at kristne kirker i Kachin-staten igjen blir angrepet av militærregimet.
Les mer

Baptistsamfunnet vil hjelpe Peter å hjelpe

Peter Ngaidam var militærregimets fange og satt isolert i en celle helt uten lys i ni måneder før han rømte fra Myanmar. Fra en leilighet i Lier kjemper han nå mot militærregimet og ber norske venner om bistand.
Les mer

Gi din kjærlighetsgave til Myanmar!

Vi er sterkt berørt etter militærkuppet i Myanmar, og tydelig utfordret til å støtte kampen for demokratiet i Myanmar og innbyggernes beste økonomisk.
Les mer
1 - 3 av 94
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone