Støtte til nettverksbygging
Støtte til nettverksbygging
10 mai 2018
Ung baptist har fått tilsagn på støtte til prosjektet Unglink som handler om å knytte etablerte kristne organisasjoner og nye migrantgrupper tettere sammen.

Av Siri D. Fjeldberg

- Vi trenger å få et oppdatert bilde av hvem vi er som kristne i Norge. Mange sitter med et utdatert forestilling fordi de fleste i styrende posisjoner og dem som dukker opp på de ulike arrangement ikke er representative for hvordan det ser ut på grasroten. Når man begynner å telle alle, så vil man finne mye mer fargerik gruppe sier Daglig leder Roald Zeiffert. -Vi håper også at økt bevissthet rundt hvem vi er, vil inspirere organisasjoner å sette mer fokus på det multikulturelle, slik at dette segmentet av befolkningen lettere kan identifisere seg med og bli en del av det etablerte organisasjonslivet og tilføre en mangfoldskompetanse vi trenger i møte med et stadig mer mangfoldig samfunn. På den måten vil vi stå styrket i møte med fremtidens utfordringer. En annen ting som er gledelig er at dette vil kunne utvide nettverket mellom tokulturelle til å ikke bare nå innenfor vår egen organisasjon men også utenfor. Større målgruppe gir også større muligheter og flere ressurser rettet mot tokulturell ungdom.

Prosjektleder for Unglink er Espen Thilesen som ser fram til å starte arbeidet. - For meg er det å møte nye mennesker som har en tydelig tro og begeistring for Jesus det som er mest inspirerende. Jeg gleder meg også over å se at tokulturelle får en arena der de ikke opplever å stå på sidelinjen men å være i sentrum. Prosjektet innebærer også å få jobbe sammen med flere andre flinke prosjektmedarbeidere, noe som gjør det både mer morsomt og øker kvaliteten på arbeidet.

En av prosjektarbeiderne er Tim Solwoong Kim, som har filmutdannelse fra Sør-Korea og jobber som volontør for Ung baptist. Han vil i samarbeid med frivillige jobbe med å lage ulike filmer for prosjektet.

Les også

Lederskifte i Ung baptist

Fra årsskiftet overtok Sveinung Vaagen (t.v.) som daglig leder i Ung baptist etter Roald Zeiffert.
Les mer

Sandnesposten om Ung kloster

Thea Kristin Reilstad (21) og Brit Janne Helland (21) har valgt en annerledes vei enn mange jevnaldrende.
Les mer

Lær mer om Karen-folket

Hvor mye vet du om Karen-folket, den nest største migrantgruppen blant norske baptister. Ung baptist har besøkt en flyktningleir for å høre deres historier.
Les mer
1 - 3 av 84
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone