Jubileumskonferanse - Kirkens framtid i samfunnets framtid
Jubileumskonferanse - Kirkens framtid i samfunnets framtid
27 april 2018
Hvordan ser samfunnet ut i 2038, og hva gjør kirkene for å forberede seg, er utfordringen Naturlig Menighetsutvikling gir i jubileumsmarkeringen. Jubileumsmarkeringen finner sted i Oslo Sentrum Baptistkirke 28. mai.
Da feirer Naturlig Menighetsutvikling (NaMU) seg selv. Det er ikke en feiring som handler om å se tilbake. Derimot er fokuset rettet framover.

Kl. 18.00 - Velkomst, fellesskap og kveldsmat
Kl. 18.30 - Ord og toner for kvelden
Kl. 18.45 - Den  historiske kirken i balanse og ubalanse
v/Kjetil Sigerseth
Et trinitarisk perspektiv på kirken før, nå  og fremover. Hva kan Det trinitariske kompasset (Naturlig menighetsutvikling) si om hvordan kirken i Norge har utviklet seg og om den ubalanse som er i kirken i dag? Kjetil Sigerseth er daglig leder NaMu Norge.
Kl. 19.05 -19.50 - Norge anno 2038 v/Pål Repstad og Ronald Mayora Synnes
Presentasjon av det samfunnsfaglige grunnlaget for et scenario av 2038. Pål prøver å presentere et bredt bilde av Norge og kirken i 2038. Ronald utfyller Pål med barne- og unges situasjon og etnisitet i samfunn og kirke i 2038.
Kl. 19.50 - Gruppesamtale
Kl. 20.10 - Pause med forfriskninger
Kl. 20.20-21.05 - Hva gjør menighetene i dag for å forberede seg på 2038?
v/Tin Mörk og Björn Gusmark
I England gir Fresh Expressions of Church viktige svar.   Fra den svenske varianten Nya sätt att vara kyrka (www.nyasattattvarakyrka.se) kommer Tin Mörk og Björn Gusmark. Tin og Björn er inspiratorer i Nya sätt att vara kyrka og prester i Svenska kyrkan.
Kl. 21.05 - Gruppesamtale
Kl. 21.30 - Utsendelse

JUBILEUMSKONFERANSE 28. MAI 2018 – NaMu 20 ÅR
Påmelding sendes til post@namunorge.no innen 16. mai. Menigheter må gjerne sende felles påmelding med antall og navn på deltakerne. Kr. 100,- pr. deltaker til dekning av mat m.m.
Sted: Oslo  sentrum baptistkirke (Hausmanns gate 22, 0182 Oslo)

 

Les også

Gratulerer med dagen - det er menighetens fødselsdag!

Selv om det er mange av menighetene som samles i kirkene til pinsegdstjeneste er det fremdeles tilbud om digitale gudstjenester. Vi deelr noe av det som i dag vil være til inspirasjon!
Les mer

Hermod Bakkevoll

Dette er en ukentlig andakt fra Det Norske Baptistsamfunn. Denne uken er det menighetsrådgiver, distriktsarbeider og pastor Hermod Bakkevoll som deler med oss.
Les mer

Digitale gudstjenester 24. mai

Skien baptistmenighet med pastor Vidar Bergsland er blant menighetene som fremdeles inviterer til digitale gudstjenester fordi Korona-pandemien gir begrensninger.
Les mer
1 - 3 av 89
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone