Fagdag om baptistisk ekklesiologi
Fagdag om baptistisk ekklesiologi
27 april 2018
22. mai inviterer Det Norske Baptistsamfunn og Høyskolen for ledelse og teologi til fagdag om baptistisk og frikirkelig ekklesiologi.

Brian Haymes, fra England, og Fredrik Wenell fra Akademi for ledelse og teologi i Örebro vil undervise om baptistisk kirkeforståelse.

Program

11:45 Lunsj
12:30 Velkomst
12:40 Brian Haymes – Trinitarisk teologi, nattverd og kirkens egenart. En baptistisk forståelse av de helliges samfunn.
13:45 Pause
14:00 Fredrik Wenell – Å våge å være en kirke med en baptistisk ekklesiologi i en folkekirkekontekst
15:00 Pause
15:15 Gruppesamtaler
16:00 Middag
17:00 Brian Haymes – En særpreget baptistisk identitet? Ekklesiologi og en teologisk forståelse av disippelskap som nøkkel til forståelsen av baptistisk identitet
18:15 Gruppesamtaler
18:45 Oppsummering og avslutning
19:00 Slutt

Påmelding

Les også

Tilbud om kurs i Baptistisk teologi og historie

Høyskolen for Ledelse og Teologi tilbyr kompetansekurs i baptistisk teologi og historie. Kurset gir en grundig innføring i baptistisk teologi og historie. En kunnskap som er helt essensiell for pastorer og andre ledere i norske baptistmenigheter.
Les mer

Arne Mella fortsetter som rektor

Rektorstillingen på HLT har vært utlyst denne våren og nå er prosessen landet. Arne Mella har vært i stillingen i 5 år, der starten var et vikariat. Nå skal han fortsette i ytterligere tre år.
Les mer

Foreleserne på HLT scorer best i landet

Norges beste forelesere finner du på HLT! Kanskje en litt tabloid påstand det er vanskelig å verifisere, men resultatet fra Studiebarometeret viser i hvert fall at studentene på HLT er de som gir sine forelesere høyest score av alle universiteter og høyskoler i landet.
Les mer
1 - 3 av 59
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone