Menighetsplantingen på Jessheim - et av Norges største vekstområder
Menighetsplantingen på Jessheim - et av Norges største vekstområder
24 april 2018
En sterk visjon driver arbeidet i Gardermoen Kristne Fellesskap som startet virskomheten i 2005 og ble offisielt stiftet i 2006. De skal være «En lokal flerkulturell menighet i Jessheim hvor Guds nærvær er tilstede, og hvor mennesker blir vunnet, fostret, og sendt som Jesu disipler.»

Av Siri D. Fjeldberg

Det startet med en visjon hos ekteparet Linda og Terje Aadne lenge før plantingen fant sted. Tiden før plantingen ble brukt til å rådføre seg med andre menighetsleder og søke forbønn for å få en åndelig bekreftelse for visjonen og kallet. Familien forøvrig var viktig i prosessen og de ble også engasjert i arbeidet.

- Jessheim er en by i nærheten av flyplassen ved Gardermoen, forteller Linda. - Flyplassen ble åpnet i 1998 og har forårsaket stor vekst i nabokommunene, og da særlig Ullensaker. Ullensaker er i dag en av de sterkeste vekstområdene i Norge. Det kulturelle mangfoldet i Ullensaker kommune har økt i takt med veksten i området, samtidig som det har vært svært liten frikirkelig aktivitet. Begge disse faktorene var avgjørende for satsningen på en ny flerkulturell baptistmenighet i Jessheim.

Visjonen til menigheten er tydelig og kommer til uttrykk i gudstjenestelivet som er tospråklig, og i de tiltakene menigheten iverksetter for å fremme disippelgjøring og vekst. Menigheten har satset på forskjellige utadrettede tiltak underveis som internasjonale kafètreff, barneklubber, babysang, flerkulturell matlagningsklubb, husgrupper og bønnemøter. I tillegg er det flere årlige evangeliserende møter ved kirkens høytider. Menigheten er nå oppe i 93 medlemmer og ca 20 besøkende som ikke er medlemmer.

Likevel er det mange utfordringer i arbeidet. På grunn av at Ullensaker er et vekstområde er det svimlende høye eiendomspriser. Menigheten drømmer om eget lokale for å kunne fortsette den gode veksten. - Det sliter på engasjementet når vi må leie tilfeldige lokaler som ikke er spesielt egnet til en del av tiltakene våre, og pastorbilen er ofte sprengfull med utstyr til de forskjellige aktivitetene.

Menigheten har drevet et stabilt barnearbeid hele tiden, men ungdomsarbeid er vanskeligere. - Vi trenger noen som brenner for ungdommene, men det har vi ikke for øyeblikket, forteller Linda. - Vi har heller ikke økonomi til å lønne noen. I tillegg virker det også som eventuelle lokaler vi ønsker å leie blir utilgjengelige når vi nevner hva vi skal bruke det til. Det er nok en frykt for hærverk og slitasje. For oss blir dette spesielt utfordrende når vi tenker på hvor viktig og formativt ungdomsarbeidet er for menneskets troshistorie. De fleste mennesker som blir frelst gjør det som barn og ungdom.

Oppbyggingen av et lederteam som er samkjørt i forhold til menighetens visjon og verdigrunnlag er livsviktig. - Hvis det er noe vi skulle gjort annerledes er det å bruke mer tid og jobbet mer målrettet mot å bygge opp lederteamet. Det er ofte at man ønsker menneskers engasjement velkommen, men at menighetens visjon og verdier ikke nødvendigvis samstemmer.

Både Linda og Terje opplever menighetsplantingen som veldig spennende og givende, men også krevende. - Menighetens vekst og utvikling varierer i forhold til menighetsmedlemmenes livssituasjon. Dette gjelder kanskje i enda større grad i en flerkulturell menighet hvor folk kommer og flytter i respons til arbeide, utdanning og andre faktorer som spiller inn. Akkurat nå har menighetens unge voksne, som nyetablerte, opplevd en stor babyboom. Dette har medført en pause i husgruppemøtene, fordi de er i en omstillingsprosess. Men det kommer til å endre seg med tiden, og veksten i familiene vil naturligvis berike menigheten på alle måter i tiden som kommer.

Les også

Tar ikke gjenvalg

Terje Aadne har varslet hovedstyret at han avslutter tjenesten som generalsekretær sommeren 2020, etter ti år som Baptistsamfunnets leder.
Les mer

Pioner på Kypros

Det er bare et par år siden Kypros, som et av de siste landene i Europa, fikk en egen baptistmenighet, plantet av pastor Anton Balakumar Sinnathamby fra Norge.
Les mer

Hvordan bli en bedre menighetsplanter og pastor?

Mike Pears er direktør for International Baptist Study Center i Amsterdam, og har mange års erfaring som pastor og menighetsplanter i England. Tirsdag 2. april deltar han på fagdag.
Les mer
1 - 3 av 67
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone