HLT Ønsker å utruste og inspirere til tjeneste
HLT Ønsker å utruste og inspirere til tjeneste
13 november 2017
Rektor Arne Mella på HLT forteller om høstens fagdag med foredrag om fire kvinnelige ledere som var med og forandret historien.

Av Arne Mella, rektor

17. oktober hadde vi en spennende fagdag på HLT (Høyskolen for Ledelse og Teologi). Formiddagen var satt av til eget pedagogisk utviklingsarbeid, mens ettermiddagen var åpen for alle med foredrag om fire kvinnelige ledere som var med og forandret historien.

Kvinneledere i 1500-tallets døperbevegelser

David Willgren, forsker og lærer ved HLT og Örebro Teologiska Högskola, presenterte tre kvinnelige ledere fra døperbevegelsen på 1500-tallet. De var alle tre sterke profiler og forbilder i vekkelsen, på tross av de begrensede muligheter kvinner hadde på den tiden. De forkynte Guds ord med frimodighet, ledet husmenigheter og inspirerte mennesker til sann etterfølgelse av Jesus. To av dem led også martyrdøden for sin tro. For dem som vil vite mer, anbefales boken «Aldrig mer tillbaka gå – utmaningar från anabaptismen, reformationens frikyrkorörelse». Jonas Melin, Fredrik Wenell og David Willgren er redaktører for boken.

Altas Mor Teresa

Knut Klevstad fra stiftelsen Betania Alta presenterte deretter Alma Halse – pinseforkynner og sosial entreprenør. Hun er også blitt kalt Altas Mor Teresa. Hun kom dit i 1933 som ung evangelist på 26 år, og ble møtt med stor skepsis siden hun var både pinsevenn og kvinne. Alma lot seg ikke stoppe, og var fast bestemt på at forkynnelsen måtte følges av praktisk handling. Hun etablerte Betania som et sosialt arbeid allerede i 1937, startet barnehjem, hjalp flyktninger, drev Finnmarks største gårdsbruk og bygget omsorgsboliger lenge før noen visste hva det var – for å nevne noe.  Hele sitt liv hadde hun et stort hjerte for de aller svakeste i samfunnet: mennesker med psykiske og rusrelaterte vansker.

Det fortelles at da tyskerne kom og ville bruke Betania som administrasjonsbygg, så sa Alma nei! Hun viste til at Gud hadde gitt henne huset for å hjelpe mennesker. Det endte med at tyskerne betalte leie for å bruke badstuen i kjelleren! Da alle bygninger i Finnmark ble brent og ødelagt i krigens sluttfase, forhandlet Alma med et bygningsfirma i Oslo slik at Betania var det første offentlige bygg i Alta som sto gjenreist i 1946. 80 år etter etableringen er virksomheten større enn noen gang!

Lærdom?

Hva kan du og jeg lære av disse lysende eksemplene? Jeg tenker at på samme måte som med heltene vi leser om i Hebreerbrevet 11, skal vi la oss inspirere av deres tro! De overvant sine vanskeligheter og omgivelsenes begrensninger, og fullførte den oppgaven Gud hadde gitt dem. Vår visjon på HLT er å inspirere og utruste mennesker i dag til å gjøre det samme. Velkommen til studier, kurs og fagdager!

Les også

Utvidet perspektiv i møte med muslimene

Martin Accad som har jobbet med muslimer i Beirut gjennom mange år delte sitt perspektiv på de kristnes møte med muslimer på fagdagene.
Les mer

– Må anerkjenne at religion og vold kan henge sammen

Baptist-teolog og islam-forsker Martin Accad fra Libanon mener religiøse ledere må ha en felles forståelse for hva religiøs vold er for å kunne bekjempe den. 10. og 11. oktober deltar han på fagdager på Høyskolen for ledelse og teologi.
Les mer

Står kirkeordningen seg i vår tid?

- Kongregasjonalismen som teologisk og kirkelig prinsipp må under lupen, skriver Kenneth Fløistad Ellefsen i siste nummer av tidsskriftet Baptist, som gis ut av Norsk Baptist-Historisk Selskap.
Les mer
1 - 3 av 91
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone