Regjeringen foreslår kutt i støtteordninger
Regjeringen foreslår kutt i støtteordninger
13 oktober 2017
Statsbudsjettet, som ble lagt fram 12. oktober, har store kutt i flere av støtteordningene som berører baptistenes virksomhet.

Av Roger Dahl

Folkehøgskolene, også Baptistsamfunnets skole Holtekilen folkehøgskole, må belage seg på strammere vilkår om statsbudsjettet blir stående. Kuttet i støtte til folkehøgskolene er tredelt: Regjeringen foreslår å kutte i støtten til folkehøgskolene med 25 millioner. I tillegg rammes studiestøtten til elevene. Dette utgjør totalt et kutt på 11 millioner. Regjeringen tar heller ikke høyde for elevveksten folkehøgskolene har hatt de siste årene. Som følge av det, mangler nye 9 millioner i budsjettet. 

Et slikt kutt vil være godt merbart for hver enkelt skole, også for vår skole. Folkehøgskolene er en viktig aktør i forhold til dropou-problematikk i videregående skole og i forhold til ungdom som trenger å få livet på rett kurs. Kuttet rammer derfor i stor grad mennesker i sårbare situasjoner.

Voksenes læring, er en annen sektor som rammes av kutt i statsbudsjettet. Regjeringen kutter 28 millioner kroner i tilskudd til studieforbundene i forslaget til statsbudsjett. Omregnet for prisstigning utgjør dette 13% i forhold til årets tilskudd. Det er et kraftig spark mot kurstilbudene fra lag og foreninger over hele landet.

Gjennom K-stud, som er vårt studieforbund formidles det støtte til en rekke baptistmenigheter, og flere av migrantmenighetene er av dem som vil rammes av kuttet. Migrantmenighetene har ofte stor aktivitet som favnes av tilskuddene til voksenes læring, slik at en betydelig andel av budsjettene består av tilskuddene fra K-stud, for flere av menighetene. Kuttet vil derfor være ekstra merkbart.

Svake grupper som bruker støtteordningene rammes naturligvis hardest av kuttene. At støtten til  Kristent interkulturelt arbeid ikke økes, og at støtten til Kristent Arbeid Blant Blindes lydbibliotek foreslås redusert, som to viktige økumeniske aktører inn mot grupper som ofte defineres som svake grupper, har også konsekvenser da organisasjonen virksomhet vil påvirkes av kuttene, og følgelig bety reduserte tilbud.

Vi ser med spenning fram til Stortingets behandling av statsbudsjettet. Stortinget har tidligere overprøvd regjeringens forslag på kutt innen disse sektorene, slik at vedtatt budsjett har vært langt mer positivt enn regjeringens forslag. Det kan godt bli slik i år også.

 

Les også

Følg utdelingen av Ikkevoldsprisen 2021

12. april kl 14.00 sender vi utdeling av Ikkevoldsprisen 2021 til Safia Abdi Haase fra Halden baptistkirke. Hun er tildelt prisen for sitt store arbeid mot kjønnslemlestelse og annen vold mot kvinner.
Les mer

– Ingen religion sier at kvinner skal utsettes for vold

Den norsk‐somaliske sykepleieren Safia Abdi Haase får Ikkevoldsprisen for sitt arbeid mot kjønnslemlestelse og annen vold mot kvinner.
Les mer

Viktig pristildeling

Safia Abdi Haase fra Halden er tildelt Ikkevoldsprisen 2021. Abdi Haase er den første kvinnen som får prisen. Hun mottar den i en digital sending mandag 12. april kl. 14.00.
Les mer
1 - 3 av 123
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone