Regjeringen foreslår kutt i støtteordninger
Regjeringen foreslår kutt i støtteordninger
13 oktober 2017
Statsbudsjettet, som ble lagt fram 12. oktober, har store kutt i flere av støtteordningene som berører baptistenes virksomhet.

Av Roger Dahl

Folkehøgskolene, også Baptistsamfunnets skole Holtekilen folkehøgskole, må belage seg på strammere vilkår om statsbudsjettet blir stående. Kuttet i støtte til folkehøgskolene er tredelt: Regjeringen foreslår å kutte i støtten til folkehøgskolene med 25 millioner. I tillegg rammes studiestøtten til elevene. Dette utgjør totalt et kutt på 11 millioner. Regjeringen tar heller ikke høyde for elevveksten folkehøgskolene har hatt de siste årene. Som følge av det, mangler nye 9 millioner i budsjettet. 

Et slikt kutt vil være godt merbart for hver enkelt skole, også for vår skole. Folkehøgskolene er en viktig aktør i forhold til dropou-problematikk i videregående skole og i forhold til ungdom som trenger å få livet på rett kurs. Kuttet rammer derfor i stor grad mennesker i sårbare situasjoner.

Voksenes læring, er en annen sektor som rammes av kutt i statsbudsjettet. Regjeringen kutter 28 millioner kroner i tilskudd til studieforbundene i forslaget til statsbudsjett. Omregnet for prisstigning utgjør dette 13% i forhold til årets tilskudd. Det er et kraftig spark mot kurstilbudene fra lag og foreninger over hele landet.

Gjennom K-stud, som er vårt studieforbund formidles det støtte til en rekke baptistmenigheter, og flere av migrantmenighetene er av dem som vil rammes av kuttet. Migrantmenighetene har ofte stor aktivitet som favnes av tilskuddene til voksenes læring, slik at en betydelig andel av budsjettene består av tilskuddene fra K-stud, for flere av menighetene. Kuttet vil derfor være ekstra merkbart.

Svake grupper som bruker støtteordningene rammes naturligvis hardest av kuttene. At støtten til  Kristent interkulturelt arbeid ikke økes, og at støtten til Kristent Arbeid Blant Blindes lydbibliotek foreslås redusert, som to viktige økumeniske aktører inn mot grupper som ofte defineres som svake grupper, har også konsekvenser da organisasjonen virksomhet vil påvirkes av kuttene, og følgelig bety reduserte tilbud.

Vi ser med spenning fram til Stortingets behandling av statsbudsjettet. Stortinget har tidligere overprøvd regjeringens forslag på kutt innen disse sektorene, slik at vedtatt budsjett har vært langt mer positivt enn regjeringens forslag. Det kan godt bli slik i år også.

 

Les også

Kirker truet i Myanmar

Vi fikk 1. mars melding om at kristne kirker i Kachin-staten igjen blir angrepet av militærregimet.
Les mer

Baptistsamfunnet vil hjelpe Peter å hjelpe

Peter Ngaidam var militærregimets fange og satt isolert i en celle helt uten lys i ni måneder før han rømte fra Myanmar. Fra en leilighet i Lier kjemper han nå mot militærregimet og ber norske venner om bistand.
Les mer

Gi din kjærlighetsgave til Myanmar!

Vi er sterkt berørt etter militærkuppet i Myanmar, og tydelig utfordret til å støtte kampen for demokratiet i Myanmar og innbyggernes beste økonomisk.
Les mer
1 - 3 av 119
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone