Eugene Nkuranyabahizi må løslates
Eugene Nkuranyabahizi må løslates
14 oktober 2016
Baptistsamfunnet oppfordrer norske myndigheter til å sette Eugene Nkuranyabahizi fri fra varetekt og ber norske politikere vurdere om menneskerettighetene er ivaretatt når han har vært varetektsfengslet i over 1250 døgn.

Av Roger Dahl

Generalsekretær Terje Aadne ba i forkant av site fengslingssmøte om løslatelse i et leserbrev som ble sendt til avisene 14. oktober. Han stilte spørsmål ved om Norge lever opp til sine internasjonale forpliktelser som rettsstat i forhold til menneskerettigheter, når vi holder en person i varetekt uten dom i mer enn tre år, eller mer enn 1250 døgn?

Eugene Nkuranyabahizi har bodd i Norge siden 1999 og kommet hit som FN-flyktning. Han har tatt utdannelse, stiftet familie og har tre barn, og skulle for lenge siden fått norsk statsborgerskap. Prosessen om statsborgerskap ble i sin tid stilt i bero etter henvendelse fra Kripos til UDI, da rwandiske myndigheter beskyldte Eugene Nkuranyabahizi for deltakelse i folkemordet.  Imidlertid skulle det gå seks år etter det før etterforskning av beskyldningene ble startet.  Det har endt med varetekt, som nå har vart i snart 1250 døgn.

20 oktober var det berammet nytt fengslingsmøte for Eugene Nkuranyabahizi som er medlem i Sandenes Baptistmenighet. Som i mer enn 1250 døgn har vært skilt fra familien sin, uten av det foreligger dom, og som risikerer utlevering til Rwanda uten dom. Forventingene til løslatelse fra varetektsoppholdet var stort i forkant. Dessverre ble Nkuranyabahizi sitt fengselsopphold ytterligere forlenget.

Les også: Mer enn 1225 døgn i varetekt

På vegne av norske baptister spør generalsekretær Terje Aadne:

  • Kan vi sitte stille og se på at en person bosatt i Norge, med full rett til å oppholde seg i landet sitter i varetekt i mer enn tre år uten dom, kun basert på mistanke og fare for flukt?
  • Kan vi akseptere at Kongen i statsråd sender en person med lovlig opphold i Norge bort fra sin familie til kanskje 30 år i et rwandisk fengsel uten rettskraftig dom i Norge?

- I et land hvor menneskerettighetene er innfelt i grunnloven, kan vi ikke la denne uretten skje uten å gjøre oppmerksom på det, avslutter Aadne sitt leserbrev.

Illustasjonsbildet er hentet fra fengslingsmøtet 22. september og viser Eugene Nkuranyabahizi sammen med sin advokat Brynjulf Risnes. Foto: Peder Martin Idsøe Liland

Besøk: La Eugene få bli i Norge på Facebook

 

 

Relaterte dokumenter

Les også

Slik kan kirken bidra i arbeidet mot rasisme

«Det viktigste jeg kan si er at det finnes rasisme i Norge», sier Temesgen Kahsay.
Les mer

En ny tid for sosial rettferdighet

På grunn av arbeideropprøret for 124 år siden i USA markerer vi 1. mai. Martin Luther King tok kampen videre. På Norges kristne råds sider finner du en refleksjon over de historiske linjene som har gitt oss rettighetene vi har i dag.
Les mer

Lovisas sjokk endret livet hennes helt

Et møte med en ung kvinne på et krisesenter snudde opp ned på alt for Lovisa Njord Johansson.
Les mer
1 - 3 av 91
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone