Sentrumsmenighet i vekst
Sentrumsmenighet i vekst
20 april 2016
Forstander i Tromsø Baptistmenighet, Leif Vollan, skriver om prosessen menigheten har vært gjennom for å kunne være i en positiv utvikling i årene framover.

:Av Leif Vollan

Tromsø har vokst til en mellomstor by med over 73.000 innbyggere pluss ti tusen studenter. Det internasjonale innslaget er stort med mennesker fra 145 nasjoner. Også det kristne mangfoldet er godt synlig i kommunen med 26 menigheter inklusive 7 fra Den norske kirke. Om tre år feirer baptistkirken i sentrum 150-årsjubileum.

Prosess plassering
For noen år siden gjennomførte menigheten en prosess for å finne ut hva som skulle være satsingsområder og hvor menigheten skulle ha sin kirke, ute i et boligområde eller i sentrum.  Vi hadde invitert eksterne veiledere til å se oss i kortene og hjelpe oss å holde fokus på de rette spørsmålene. Det endte med at kirken fortsatt skal ligge i Tromsø sentrum.

Kirkebygget
Det var en stor vannskade som ble startskuddet til en omfattende rehabilitering av kirkebygget. Nå framstår kirka lys og trivelig med malte vegger og nytt, utvidet kjøkken. Krav fra branntilsynet har kostet oss dyrt med brannsikring av rømningsveier og direktevarslingsanlegg til brannvakta. Ny taktekking var også ei stor investering.

Vekst
Sentrumsmenighet i vekst Menigheten har vært velsignet med en trofast kjerne av medlemmer som har hatt gode og nære venneforhold. I en periode har vi hatt gudstjeneste annen hver søndag. Hver uke veksles det mellom husgrupper og bønnemøter onsdagskvelder. Bønn er løftet fram som viktig grunnlag for menigheten.  Nye medlemmer med nyttig kompetanse og stor iver, har vært utrolig velsignelse og bidratt til ei positiv utvikling. Vi er så heldige å ha flere dyktige talere i menigheten, f.eks. Magritt Brustad (bildet) og Sven Weum.

Møtebesøkene har stadig økt, og siste et og et halvt år har det knapt vært en gudstjeneste uten at noen nye mennesker er innom. Det har kommet en ny optimisme inn i menigheten. Til dette har vi hatt god hjelp av møtekampanjer. Vi har hatt besøk av Håkon Fagervik og team fra Bønnesenteret i Levanger og av Annie Schaug fra Bergen. Gjennom dette har vi fått nye kontakter og nye medlemmer.

Sentrumsmenighet i vekst Pastor
De siste årene har det ikke vært tilsatt pastor i menigheten og dette har vært et savn. Da Leif Vollan (til høyre på bildet) avsluttet sin yrkestid i skolen ved siste årsskifte, ønsket menigheten at han skulle gå inn i pastortjenesten. Etter flere år som viseforstander og forstander, ble det et naturlig valg å ha større fokus på hyrdetjenesten. Likevel fortsetter menigheten arbeidet med å tilsette en lønnet medarbeider. Vi ser at det spesielt er behov for en som kan ta ansvar for barne- og ungdomsarbeidet.

Tro på framtida
Gjennom årene har det kommet flere profetier om en ny og positiv tid for menigheten. Fellesskapet er preget av iver, glede og forventning. Det framelskes et klart Jesusfokus. Søndagsskolen er i funksjon igjen og vi gleder oss over å ha flere ungdommer i menigheten. I strategier for utadrettet arbeid, har vi sett at det er viktig å utnytte beliggenheten for kirken, midt i sentrum. Ettermiddagstilbud til ungdom som drar til byen etter skoletid og Åpen kirke på formiddagen, er muligheter som vi snakker om. Menigheten har et stort nettverk av gode støttespillere og det er høye forventninger til å være med på ei ny tid for Guds menighet i byen og landsdelen.

 

Bildecollage:

Forsamlingen i tromsø kan til tider telle ganske mange.

Håkon Fagervik og team fra Bønnesenteret i Levanger har inspirert menigheten.

Besøk av Annie Schaug fra Bergen har gitt menigheten nye kontakter.

Etter flere år som viseforstander og forstander, ble det et naturlig valg å ha større fokus på hyrdetjenesten for Leif Vollan (t.h.). Tore Myhre (t.v.) ledet innsettelseshandlingen.

Menigheten har flere dyktige talere, f.eks. Magritt Brustad (bildet) og Sven Weum.

Glassmaleriet har vært deri mange år og er sentralt element i utsmykningen.

 

 

Les også

Klart til bruk ...

Så snart situasjonen rundt korona-pandemien tillater det er Rivermont Ungdomssenter klar til bruk. Byggekomiteen møttes med betryggende korona-avstand.
Les mer

Digitale gudstjenester 3. mai

På den fjerde søndagen i påsketiden inviteres det igjen til digitale gudstjenester og samlinger i Medkila kirke og en lang rekke andre av kirkesamfunnets menigheter.
Les mer

«Se, jeg gjør noe nytt»

12. mars ble kirkedørene stengt. Nå yrer det av kirkeliv på nett.
Les mer
1 - 3 av 99
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone