Generalsekretærkandidat Øystein Lode i intervju med baptist.no
  • Øystein Lode, 44 år
  • Bosted: Sortland
  • Menighet: Lys i Nord, Baptistkirken Sortland
  • Familie: Gift med Siv Elin
  • Bakgrunn: Misjonærbarn, lærerutdannet, ledet Kristen Brevskole 97-2003, menighetsplanter, rådgiver i NAV
  • Hobby: Motorinteressert, arbeider med motoroppfinnelse og har nettbutikk med MC/mopeddeler, spiller piano og gitar
  • Innstilt som nummer to til valget som generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn
- Hvorfor ønsker du å bli generalsekretær? - Det har vokst frem siste året fordi mange har oppmuntret meg og vist tillit til at de ser kvaliteter i meg til en slik jobb. Å få stå midt i alt det gode Gud gjør i Baptistsamfunnet anses som et stort privilegium. Når også kona er ordentlig positiv, og mine mentorer sier de tror Gud har kalt meg til en slik oppgave – er jeg villig å gå om Gud og landsmøtet vil det slik. - Hvilke oppgaver opplever du vil være de viktigste å sette fokus på framover? - Baptistsamfunnet har allerede satt seg noen flotte mål som jeg tror det er viktig og ikke miste av syne. Om det blir meg som får tillit som generalsekretær, vil jeg søke Gud og føle pulsen hos mine baptistsøsken før det kommer så mange nye mål. Men fokus på at den enkelte lever hengivent med Gud og blir utrustet ved Guds ord og bønn vil være en grunnvoll. Vi baptister ønsker ikke en suksess bygd på fortreffelig teknikk, men på et genuint kristenliv levd ut til menneskene rundt oss. - Hvordan kan du være med å bidra til at det vil være vekst i baptistsamfunnet framover? - Forhåpentligvis med å være blant dem som er forbilder for spesielt de unge og nye til å leve helstøpte liv med sin kilde i Gud og med en kraft fra Den Hellige Ånd. Men også med å hjelpe til at eksisterende liv ikke går seg fast i konflikter, mismot eller sløvhet. Videre med å fortsette å investere i våre nye landsmenn å bygge broer. Så tror jeg målet om å etablere nye menigheter vil være viktig for vekst. - Du har ikke vært baptist så mange år. Hvorfor ble du baptist? - Jeg drister meg til å si at det var Guds ledelse. Vi var en venneflokk som søkte Gud for kursen videre, og Gud åpnet døren til Baptistsamfunnet. Jeg bestemte meg for og ikke bare spasere inn i det nye, men å løpe. Når jeg i tillegg leste statuttene og så den positive holdningen, skapte det en ekstra iver hos meg. - Hva er etter din mening de viktigste grunnene til at det å være baptist er en god måte å være kristen på? - Frelsen kommer ved at folk tror og blir døpt, så dåpen er vesentlig og her er baptistene veldig klar. Gud er raus og nådig, og tar under sine vinger folk fra alle land og folkeslag – folk med alt slags lynne og tradisjoner. Denne storheten har Baptistsamfunnet grepet, her er et mangfold av uttrykk og hudfarger, meninger og tradisjoner. Ulike kristne finner seg til rette, ja det er et sydende liv under en raus paraply. - Generalsekretærene har alltid hatt teologisk utdannelse. Din bakgrunn er annerledes. Hva mener du er styrkene og svakhetene ved det? - Jeg har ikke prioritert det å få vitnemål i teologi, fordi jeg har kjent skriftene fra jeg var liten gutt og studerer enda daglig. Mange teologiske utdannelser går jo på intrikate fortolkningsmodeller som jeg ikke har ønsket å vie år av mitt liv til. Derfor er jeg veldig glad at HLT har tatt en dreining mot anvendelig teologi. Men Baptistsamfunnet holder jo høyt dette med kunnskap, og svakheten med å ikke ha det formelle er vel at folk vil være litt usikker hvilken tyngde jeg har på området. Styrken er at jeg ikke har ligget på latsiden, men skaffet pedagogisk utdannelse i stedet – som bærer mye positivt i seg. - Hva er dine beste egenskaper som leder? - At jeg bruker mye tid med Gud i bønn og forhåpentligvis lykkes å øse av Hans kilder. Jeg er en stødig person og holder stødig kurs når retningen er satt. Jeg er kreativ og har glimt i øyet og har nesten alltid et oppmuntrende ord. Jeg legger vinn på rettferdighet og det å stå for kloke avgjørelser. I tillegg er jeg formbar og åpen for tilbakemeldinger. Jeg tar ikke meg selv høytidelig, og har mye erfaring fra ulike bransjer og situasjoner. Jeg er trygg på eget liv, og vil glede meg over nære medarbeidere som blomstrer mer enn jeg. Jeg liker mennesker og finner tonen med de fleste. - Hva er dine svakeste punkt? - Jeg klarer ikke være motor for veldig mange prosesser, og anser meg ikke som veldig flink til å organisere. Jeg liker så godt å se andre blomstre, at jeg ofte stiller meg i bakgrunnen – men når jeg har folks tillit og ønske om å lede – vil jeg kunne gjøre det bra. Jeg ønsker å gå i takt med min kone, og hun har en helsesituasjon som hemmer henne – og vi hører sammen – så det berører oss sammen. - Hvordan vil du være med å gi baptistsamfunnet en sterkere profil i Norge? - Jeg er veldig stolt over å være baptist, og vil forhåpentligvis være et godt ansikt utad. Men her trenger jeg hjelp, fordi det ikke er min stil å posisjonere eller promotere. Men jeg tror baptistsamfunnet allerede er svært anerkjent og godt likt, og at det å vise seg som helstøpt å ha integritet er et språk som taler sterkere enn mange ord. Jeg tenker at svært mange vil bli baptister om de får øynene opp for hva vi står for, og de mektige historiske røttene som vitner om en vekkelsesbevegelse som Gud har holdt sin hånd over. - Hvordan ser du for deg baptistsamfunnet om fem år? - Jeg tror vi har høstet flere frukter av vårt arbeid og Guds nåde iblant oss. Jeg tror at flere innvandrere har lært språket, og tar aktiv del i arbeidet også med å nå nordmenn for Jesus. Ydmykelsen over tiår med tilbakegang har skapt en sult på å leve nær Gud, og jeg tror Gud har behag i ydmykhet og reiser opp Baptistsamfunnet. Jeg tror vi skal oppnå målene blant annet om økning i antall menigheter, og kanskje overgå dem. Videre at vi er midt i givende misjonsengasjement, så evangeliet skal nå ut. Jeg tror ledertreningen har utviklet seg, og fostrer arbeidere som går ut forfrisket ut med en mer relevant utrustning. Jeg ser for meg at Baptistsamfunnet utvikler seg og fremdeles vil være til stor glede og hjelp for baptistmenighetene. Videre at flere mer ”rotløse” sammenhenger slutter seg til og kjenner seg privilegert over å stå sammen med oss. Jeg tror givertjenesten skal blomstre igjen, og at baptistene skal leve i raushet og slagkraft. Må innrømme at jeg heller ikke ville være forbauset om Herren lar oss oppleve ny blomstring i det å være en vekkelsesbevegelse. Les Øystein Lodes egenpresentsjon i sakspapirene til landsmøtet

Les også

Nye medarbeidere i staben

I begynnelsen av september var staben i baptistsamfunnet samlet til stabsdager i Noresund. Der var det tre nye medarbeidere med.
Les mer

Sortlandsbaptistene trenger større kirkelokale

Den revitaliserte baptistmenigheten på Sortland har de siste årene vært på jakt etter større og lettere tilgjengelig kirkelokale.
Les mer

Hege Norøm innstilt som ny hovedstyreleder

En enstemmig valgkomité står bak Norøm, som har lang erfaring som leder i ulike sammenhenger i baptistsamfunnet.
Les mer
1 - 3 av 4

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone