Sortlandsbaptistene trenger større kirkelokale
Sortlandsbaptistene trenger større kirkelokale
8 november 2016
Den revitaliserte baptistmenigheten på Sortland har de siste årene vært på jakt etter større og lettere tilgjengelig kirkelokale.

Av Frank Einar Hansen, Distriktsnytt

Baptistene lot rive det gamle kirkebygget oppført tidlig på 1900 tallet og skulle få en gjenytelse for å gi stille disponibel tomta det stod på. Lokalene er i andre etasje i bygget på bildet.  Behovet for større lokaler er nå til stede.
 

Trangbodd
Forretningsmann Endresen på Sortland ville gi en seksjon i nyoppført forretnings/hybelbygg som vederlag for tomten. Seksjonen på ca. 100 kvadratmeter havnet i andre etasje og kan kun nås via en ganske trang trappeoppgang.

Der er ikke heis ei heller dåpsbasseng eller bra med barnerom. Når denne seksjonen ble tatt i bruk på slutten av 80 tallet hadde menigheten en oppblomstring, men så ble det mindre og mindre aktive medlemmer ut over 90 tallet.

Men så skjedde det en stor endring i 2007 der en delegasjon norsktalende personer anført av Ragnar og Siv Hege Hoff og Øystein og Siv Elin Lode kom til at de ville bli baptister.

Ytterligere vekst ble det etter at en burmesisk delegasjon sluttet seg til den norske rundt 2008. Da viste dagens kirkelokale seg noe mangelfullt og for lite med en medlemsmasse rundt i området på nærmere 70 personer, derav en del barn.


Stor giverglede
Øystein Lode sier til Distriktsnytt at en prosess for fire år siden ble i største laget økonomisk da de gamle lokalene til Bil i Nord skulle selges, og menigheten gikk ikke for den løsningen. Siden det har mange lokaler vært vurdert men det ble ikke match. Seksjonen baptistkirken disponerer nå kan kun kjøpes av Endresens sønn, og han har så langt vært villig til å kjøpe det til takst.

Givergleden i menigheten er forholdsvis stor, så litt etter litt har det blitt skapt noe egenkapital. Vær gjerne med å be, oppfordrer Øystein Lode, om at Lys i Nord, Baptistkirken Sortland kan finne egnede lokaler til fremtidig virksomhet. For det er virkelig et ønske og lengsel etter å komme seg videre slik at bygningsmasse ikke skal bremse vekst.

Menigheten ønsker seg lokaler som rommer også de større samlingene, har litt ekstra takhøyde, tilkomst både for handikappede og barnevogner, ekstra rom for dynamisk barnearbeid og gjerne noe som kan utgjøre et flott ansikt utad til Sortlands befolkning


Fakta

 

  • Baptistmenigheten i Sortland ble stiftet julaften 1988. Menigheten har sitt kirkelokale i Kjøpmannsgata 10 på Sortland. Menigheten har også et kirkebygg på Lonkan i Hadsel.
  • Menigheten bestod ved startet av omkring 10 -12 medlemmer og vokste under Axel Kolflaaths ledelse raskt, og hadde i første del av 1990 årene sin mest aktive periode med omkring 30 medlemmer og stor aktivitet.
  • Etter nedgang ut over 1990 tallet og frem til 2007, ble menigheten revitalisert med ny satsning og samlet innmelding av 15 personer. Året etterpå ankom 20 burmesere som sluttet seg til arbeidet. Siden har satellittarbeid på Melbu og omegn medført ytterligere medlemmer og virksomhet som forgrener seg til Stokmarknes og Svolvær.
  • Menigheten har omkring 60 medlemmer, en del av disse er bosatt i Hadsel-Melbu-Svolvær og ca 35 personer er rimelig jevnlig på møter.
  • Øystein Lode og Ragnar Hoff er menighetens ledere og forstandere

 

 

Les også

Roger Dahl

Dette er en ukentlig andakt fra Det Norske Baptistsamfunn. Denne uken er det informasjonsleder og menighetsrådgiver Roger Dahl som deler med oss.
Les mer

Ny menighetsrådgiver

Inger Lise Salvesen tar over som menighetsrådgiver i sør og vest.
Les mer

Gratulerer med dagen - det er menighetens fødselsdag!

Selv om det er mange av menighetene som samles i kirkene til pinsegdstjeneste er det fremdeles tilbud om digitale gudstjenester. Vi deelr noe av det som i dag vil være til inspirasjon!
Les mer
1 - 3 av 140
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone