Glade kroverter inviterer til gudstjeneste.
De danske krovertene Maria og Peter Näsström i Aurdal inviterer til frokostgudstjeneste på Munkekroen, som er bygget opp som en dansk kro. Av Roger Dahl Munkekroen er en kirke forkledd som dansk kro, med bakeri, restaurant og overnatting, sier vertskapet selv, som hevder at både mat og tro er helt nødvendig for å kunne leve. Gjennom sin mat ønsker ekteparet Näsström å formidle Guds skaperverk. En søndag i måneden inviterer det danske ekteparet til frokostgudstjenester, og samler folk fra ulikesammenhenger til fellesskap om Gud ord og en god frokost. På siste samlingen deltok Linda og Terje Aadne, som er pastorer i Gardermoen kristne fellesskap. Virksomheten i Aurdal er knyttet opp mot deres virksomhet, og Näsströms tilhører menigheten på Gardermoen. Kroa ligger tett inntil E-16 i Aurdal sentrum, og er vel verdt et besøk selv om det ikke er frokostgudstjeneste når en reiser forbi. For mer informasjon om Munkekroen og frokostgudstjenestene, se www.munkekroen.com Bildetekst: Glade kroverter inviterer til gudstjeneste. Foto: Terje Aadne

Les også

Menighetsplantingen på Jessheim - et av Norges største vekstområder

En sterk visjon driver arbeidet i Gardermoen Kristne Fellesskap som startet virskomheten i 2005 og ble offisielt stiftet i 2006. De skal være «En lokal flerkulturell menighet i Jessheim hvor Guds nærvær er tilstede, og hvor mennesker blir vunnet, fostret, og sendt som Jesu disipler.»
Les mer

Dåp i Valdres

Første juli feiret baptistgruppa i Aurdal dåp.
Les mer

Guds nåde på menyen

- Gud har satt oss til å drive kroa i Aurdal, sier det danske ekteparet Maria og Peter Näsström.
Les mer
1 - 3 av 5

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone