Gode regionale møtepunkter
Gode regionale møtepunkter
17 februar 2014
I løpet av oktober har det vært regionale ledersamlinger med fokus på menighetsplanting og tro i hjemmet over hele landet. Bildet er fra samlingen i Oslo.
I løpet av oktober har det vært regionale ledersamlinger med fokus på menighetsplanting og tro i hjemmet over hele landet. Bildet er fra samlingen i Oslo. Fra oslo1.baptist.no Onsdag 23 oktober var ledere og medarbeidere i menigheter fra Oslo-regionen samlet til Regional ledersamling – som ble huset i Oslo 1. Baptistkirke. Tilsammen var det 10 menigheter som var representert. Representanter fra stab og styrer i Ung baptist og Det Norske Baptistsamfunn kom med informasjon og dialog. Ledersamlingen begynte klokken 18.00 og var ferdig kl. 21.00. Temaet for samlingen var menighetsplanting. Fokuset handlet om hvordan en på regionalt og lokalt nivå kan lykkes i å nå flere ved å sette et fokus på nye menigheter - alt gjennom at deltagerne samtalte sammen. I tillegg var det satt av tid til å dele lokale erfaringer og det bidro til at engasjerte ledere i forskjellige menigheter blir bedre kjent og vet hva som skjer. Samlingen ble avsluttet med en varm bønn for hverandre.

Les også

Takk for jobben

Elin Evenrud avsluttet i vår seks års innsats som rektor ved folkehøgskolen. Landsmøtet takket henne med stående applaus.
Les mer

Rektorskifte

Kristina Sletten Andersen er ansatt som ny rektor etter Elin Evenrud, opplyser styreleder Billy Taranger ved Holtekilen folkehøgskole.
Les mer

På plass i nye lokaler

Baptistsamfunnet og Ung baptist flyttet mandag 20. mai inn i nye lokaler, samlokalisert med Misjonskirken Norge i Oslo sentrum.
Les mer
1 - 3 av 74
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone