De gamle helter faller, ungdom Herren kaller!
De gamle helter faller, ungdom Herren kaller!
11 mars 2014
I mai 2012 hadde Balsfjord Baptistmenighet besøk av ungdomsevangelistene Jon Viktor Lilienberg og Michael Østenstad fra ”Team on the road”. Året etter kom de tilbake med kall fra Gud.
I mai 2012 hadde Balsfjord Baptistmenighet besøk av ungdomsevangelistene Jon Viktor Lilienberg og Michael Østenstad fra ”Team on the road”. Året etter kom de tilbake med kall fra Gud. Av Margareth Aaseng De hadde deltatt i familiemøte i kirka på Storsteinnes, og vi som var der møtte to ungdommer som utstrålte noe utenom det vanlige. 10-11 måneder seinere kom meldinga om at de ville komme tilbake til Balsfjord, og bakgrunnen for det var intet mindre enn et kall fra Gud! Spørsmålet til oss var om menigheten kunne tenke seg å ta imot dem og om de kunne få bo vederlagsfritt i kirka.   Guds kall Det er ikke hverdagskost å få slike spørsmål. Tenk at Gud hadde kalt dem til å komme nettopp til Balsfjord! Spørsmålet ble diskutert i menighetsmøte, og det var full enighet om at vi skulle ønske dem velkommen. Vi sørget for å legge forholdene til rette i kirka og i underetasjen i pastorboligen. Så var det bare å vente på at sommermånedene skulle gå.   To ble til fire Underveis kom det noen antydninger om at det kanskje var flere som ville komme til Balsfjord. I tillegg til de to guttene vi hadde truffet tidligere, kunne vi vente Håvard Nyborg Olsen fra Fredrikstad og Mark Pearson fra Canada! Mandag 9. september ankom de fire strålende, sprudlende karene i et like strålende høstvær. ”Det er som å komme hjem!” var deres samstemte kommentar. De opptrådte omtrent som sønner som kommer heim etter et langt utenlandsopphold!   Bønnesvar Vi har bedt om og håpet på flere arbeidere i menigheten. Vi fikk raskt erfare at Gud har hørt og sett at vi trengte noen med sans for både det praktiske og det åndelige. Kirketomta og pastorhagen var dessverre sørgelig ustelt i sommer. Allerede neste dag var graset slått rundt kirka og pastorboligen. I vår Fars hus på Storsteinnes er det mange rom som har stått og venta på å bli tatt i bruk igjen etter flere år med minimal bruk. Guttene har tatt dem i bruk. De bor der, de ber der, de synger og spiller på alt de finner av instrumenter, i tillegg til det de hadde med seg. De rydder og reparerer der de ser det trengs. Men de lever slett ikke isolert i kirkekjelleren. Nei, de er faktisk nesten overalt der det foregår noe, og de viser en fantastisk evne til å få kontakt med alle slags mennesker i alle aldre.   Knøttesang Det var på Knøttesang vi først ble kjent med to av guttene. I høst har vi hatt glede av å ha fire sprell levende ungdommer med i samlingene med førskolebarn i følge med mødre, fedre og bestemødre. De har også deltatt med sang, musikk og vitnesbyrd på lørdagstreff i kirka, der det var ekstra godt frammøte. Da den internasjonale eldredagen ble markert på Balsfjord bo- og servicesenter, stilte de nytilflyttede ungdommene opp med sang og musikk. De har også besøkt Malangstun og deltatt i sangstund sammen med beboerne der, etter å ha stifta bekjentskap med kantoren og hans frue, som står for dette tiltaket for de eldre. Hun bidro også til at de fikk hilse på Børre Knutsen og at to av dem ble engasjert i forbindelse med sirkusforestilling på Hamnvåg Montesorriskole!   Engasjert i bygda Det er vel litt dristig å reise til et fremmed sted uten å ha noen arbeidsavtaler i sikte, men disse karene har reist i full tillit til at Gud vil åpne dører for dem. Det har han også gjort, med god hjelp av Elsa Paulsen, vår for tiden ulønnede forstander, som har hatt forskjellige arbeidsforhold i kommunen, både innenfor Oppvekst & kultur og Helse & omsorg. Hun kjente til behovet for vikarer på folkebiblioteket, mangelen på mannlige støttekontakter samt behovet for instruktører/hjelpere i forbindelse med "Bry Dæ", et samarbeidsprosjekt blant ungdommene på tvers av skolekretsene i kommunen. Balsfjord bygdekor har forresten også fått en del nye medlemmer i høst. Fire av dem bor i baptistkirka, som ligger meget sentralt til i kommunesenteret! De har allerede deltatt med koret på to konserter, bl.a. i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse, der Michael holdt en fin appell for dagen. Noen dager seinere representerte Jon Viktor ”Bry Dæ-prosjektet” som veileder da Nordkjosbotn videregående skole satte verdighet på timeplanen. I løpet av noen få høstuker har de unge guttene møtt utrolig mange mennesker og knyttet mange kontakter. De er blitt lagt positivt merke til, ikke bare på Storsteinnes, ikke bare i vår menighet, men også innenfor andre menigheter og i kommunen generelt. De har bl.a. fått spørsmål om å delta i konfirmantundervisning, i samarbeid med Ungdom i Oppdrag.   Vår bønn må fortsatt være: Ungdommens Frelser, hør oss når vi beder: Let etter dem som ennå selv ei leter! Døvet av verdens lyst og larm og pine, er de dog dine! Vis dem deg selv så unge øyne stråler! Gi dem din kraft, som bærer og som tåler! Salv dem med Ånd, at de må seier have over det lave! Vi er takknemlige for det overveldende bønnesvaret og ønsker dem all velsignelse i tjenesten de er gått inn i.    

Les også

Digitale gudstjenester 24. mai

Skien baptistmenighet med pastor Vidar Bergsland er blant menighetene som fremdeles inviterer til digitale gudstjenester fordi Korona-pandemien gir begrensninger.
Les mer

Er du vår nye menighetsrådgiver?

Vi trenger en ny medarbeider da vår gode menighetsrådgiver Dag Eivind Noreid slutter til sommeren. Er du hans etterfølger?
Les mer

Roger Dahl

Ukens andakt fra Det Norske Baptistsamfunn holdes i uke 20 av menighetsrådgiver og informasjonsleder Roger Dahl
Les mer
1 - 3 av 180
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone