Erfaring av raushet på distriktsstevnet
Erfaring av raushet på distriktsstevnet
3 oktober 2014
Flotte stevne dager på Rivermont Ungdomssenter.
Flotte stevne dager på Rivermont Ungdomssenter. Baptistene i Nord-Norge inviterte til stevne i Kristi Himmelfartshelgen. Pastor Atle Eidem var hovedtaler og Rivermont ga en god ramme rundt stevnet. Av Hermod Bakkevoll Årets Distriktsstevne i Nord Norge ble litt annerledes enn stevnene har vært de siste årene. Kanskje var dette særlig fordi vi var samlet på Rivermont, med både vante og uvante lokaliteter. Dernest fordi programmet var litt annerledes, og fordi vi i årsmøtene hadde fokus på litt nye problemstillinger. Motto for stevnet var «Raushet», og dette temaet stod på mange forskjellige måter i fokus under stevnet. Stevnet gav oss på mange måter også en opplevelse av raushet. Herren velsignet oss, og vi gledet oss over å møte hverandre. Stevnestedet Rivermont fungerte utmerket som stevnested. At de fleste bor sammen, spiser sammen og har mulighet til fellesskap mellom programpostene på stevnet, er svært verdifullt. Vi mangler jo fortsatt et forsamlingslokale og møtehall på Rivermont, men på sommerstid fungerer det bra å leie telt som brukes til møter og andre større forsamlinger under stevnet. Det er nå tredje gang vi har et stevne på Rivermont med telt som forsamlingslokale. Denne gangen stod teltet rett ved hovedbygget. Denne plasseringen er nok den som har fungert best av plasseringene vi har hatt av møtetelt på Rivermont. Møtene og hovedtaler Atle Eidem, opprinnelig fra Sommarøy, nå pastor i Halden Baptistmenighet, var stevnets hovedtaler. Atle var et nytt bekjentskap for mange, men han begeistret nok oss alle med sin solide og relevante forkynnelse. Atle tok på forskjellig vis utgangspunkt i Bibelen for å belyse stevnets motto «Raushet». Familiemøtet lørdag ettermiddag hadde Hege Arntsen fra Ballangen ansvar for. Sammen med Balsfjordteamet og alle barna som sang, ble dette møtet også en flott opplevelse. Bønn og lovsangstimer Både før møtene, og på morgenene var det bønn og lovsangstunder. Disse ble ledet dels av Gunn Wold og Astrid Marskar, og dels av teamet fra Balsfjord. I tillegg til dette hadde vi to lovsangskvelder. Torsdag kveld fikk vi være med om lovsangskonsert med «Sound of Worship» fra Kasfjord, og fredagskvelden var det Harald Pettersen og Dag Larsen som leddet oss gjennom en hel kveld med lovsang. Barn og ungdom Også på dette stevnet fortsatte den fine utviklingen vi nå har hatt over noen år, at det er en god del barn og unge på Distriktsstevnet. Barna og de unge trives alltid godt på Rivermont. Og slik var det nå også. I tillegg til selve opplevelsen av å være på Rivermont, alle generasjoner sammen, hadde barna egne programposter gjennom hele stevnet. Også ungdommene hadde litt tid for egne opplegg, men deltok for øvrig i det meste av stevneprogrammet. Mye sang og musikk Som vi skrev om i forrige nummer av Distrikts Nytt, og som allerede nevnt ovenfor, har vi for tiden et ganske rikt og variert sang og musikkliv rundt om i våre Nord-norske menigheter. Dette fikk vi med stor glede nyte godt av under årets distriktsstevne. Rundt 10 solister og grupper deltok med sang og musikk i de forskjellige møtene og samlingene. Leirbålkveld lørdag Lørdag kveld ledet Leif Vollan oss gjennom en god gammeldags kveld rundt leirbålet. Her fikk vi alt som hører med til en skikkelig leirbålkveld. Grillmat, sang og musikk, leker, gode historier, andakt og naturopplevelser. Været viste seg også fra en veldig god side denne kvelden. Årsmøtene Årsmøtene i Distriktet på fredag, og i NNBU på lørdag, ble greit avviklet. I tillegg til vanlige årsmøtesaker diskuterte vi i Distriktets årsmøte medarbeidersituasjonen. Vi er nå i ferd med å komme på et minimum av ansatte medarbeidere i vårt distrikt. Men takket være stor innsats fra ulønnende ledere og medarbeidere går menighetslivet godt rundt omkring i Distriktet. Vi diskuterte en mulig fremtidig ordning for støtte til medarbeiderutvikling i vårt distrikt. En ordning som kan omfatte støtte til medarbeidere som er i tjeneste, og som vil ta utdanning, men også til nye medarbeidere som ønsker å utdanne seg til tjeneste i vårt distrikt. NNBU`s årsmøte Det var mye fokus på prosessen rundt utvidelse og nybygg på Rivermont. Dette er en prosess som har tatt lang tid, og som fortsatt byr på en god del usikkerhetsfaktorer. Det er også flere meninger om hva som skal prioriteres ved en mulig utvidelse av Rivermont. Vi kom et lite stykke lengre i utbyggingsprosessen i dette årsmøtet. Vi vedtok å jobbe videre med en plan for en utvidelse som omfatter forsamlings, og evt. aktivitetshall som første prioritet. Uansett hvilken løsning vi kommer til, trenger vi å trappe opp givertjenesten til Rivermont svært mye for å kunne realisere våre fremtidsplaner for stedet. Takk for denne gang Så kan vi nok en gang se tilbake på et velsignet og rikt distriktsstevne i Nord Norges Distrikt. Opplevelsen av å være samlet så mange på et sted var veldig god, og Rivermont er til stor velsignelse som samlingspunkt for både unge og eldre. Vi opplever at Gud har velsignet oss, og gitt oss inspirasjon til fortsatt tjeneste i våre menigheter. Vi gleder oss til neste års stevne. [gallery ids="5814,5815,5816,5817,5818,5819,5820,5821,5822,5823,5824"]

Les også

Klart til bruk ...

Så snart situasjonen rundt korona-pandemien tillater det er Rivermont Ungdomssenter klar til bruk. Byggekomiteen møttes med betryggende korona-avstand.
Les mer

Digitale gudstjenester 3. mai

På den fjerde søndagen i påsketiden inviteres det igjen til digitale gudstjenester og samlinger i Medkila kirke og en lang rekke andre av kirkesamfunnets menigheter.
Les mer

«Se, jeg gjør noe nytt»

12. mars ble kirkedørene stengt. Nå yrer det av kirkeliv på nett.
Les mer
1 - 3 av 101
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone